برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير برنامه آموزشي چگونگي روابط جنسي بر عملكرد جنسي زنان يائسه مبتلا به اختلال عملکرد جنسي مراجعه كننده به مراكز منتخب جنوب شهر تهران: يک کارآزمايي باليني تصادفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، میدان توحید، خیابان نصرت شرقی، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

سلامت جنسي؛ رفاه فيزيکي، احساسي، رواني و اجتماعي در رابطه جنسي است. اختلال عملکرد جنسي يک نگراني مهم براي سلامت عمومي افراد است. شکايات جنسي در طول زندگي جنسي زنان شايع است. امروزه يکي از نگراني هاي بهداشتي اصلي زنان يائسه مشکلات جنسي است که نسبت به اين اختلال آسيپ پذير هستند. اختلال عملکرد جنسي بر ابعاد مختلف زندگي زنان يائسه از جمله کيفيت زندگي و ارتباطات فردي و اجتماعي تاثير چشمگيري دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير برنامه آموزشي بر عملکرد جنسي زنان يائسه بود. مطالعه حاضر يك کارآزمايي باليني تصادفي با يک گروه مداخله و يک گروه کنترل به تعداد 50 نفر در هر گروه بود. ابتدا پرسشنامه هاي اطلاعات دموگرافيک، عملکرد جنسي(FSFI)  و پرسشنامه افسردگي بک توسط نمونه هاي پژوهش، تكميل شده و پس از بررسي، افرادي که اختلال عملکرد جنسي داشتند و افسردگي شديد نداشتند، انتخاب شدند و به طور تصادفي به دو گروه مداخله وکنترل تقسيم شدند. برنامه آموزشي در اين پژوهش به صورت آموزش گروهي در 4 جلسه 2 ساعته و به صورت هفته اي يکبار اجرا شد و کتابچه آموزشي نيز در پايان آخرين جلسه در اختيار آنها قرار گرفت. براي افراد گروه مداخله پيگيري هاي تلفني نيز تا پايان مطالعه به صورت هفته اي يکبار انجام شد. دو ماه پس از پايان مداخله در گروه مداخله آموزشي و دو ماه پس از تكميل پرسشنامه هاي اوليه در گروه کنترل، عملکرد جنسي زنان يائسه بررسي شد و نتايج با استفاده از آزمون هاي متناسب مورد بررسي قرارگرفت. نتايج داده ها نشان داد ميانگين نمره عملکرد جنسي زنان و تمامي ابعاد آن بجز ارگاسم شامل تمايل، تهييج، لوبريکاسيون واژن، رضايت زناشويي و ديس پاروني در گروه مداخله آموزشي نسبت به گروه کنترل بهتر شده و تفاوت معنادار آماري داشته است. به نظر مي رسد چهار جلسه برنامه آموزشي مي تواند موجب بهبود عملکرد جنسي زنان يائسه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرمحمدعلی‌ یی، م.، و قلیچ خانی، ف.، و پاک گوهر، م.، و محمودی مجدآبادی، م. (1395). بررسی تاثیر برنامه آموزشی چگونگی روابط جنسی بر عملکرد جنسی زنان یائسه مبتلا به اختلال عملکرد جنسی مراجعه کننده به مراکز منتخب جنوب شهر تهران: یک کارآزمایی بالینی تصادفی. پایش, 15(2), 181-192. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256123Vancouver : کپی

میرمحمدعلی‌ یی ماندانا، قلیچ خانی فاطمه، پاک گوهر مینو، محمودی مجدآبادی محمود. بررسی تاثیر برنامه آموزشی چگونگی روابط جنسی بر عملکرد جنسی زنان یائسه مبتلا به اختلال عملکرد جنسی مراجعه کننده به مراکز منتخب جنوب شهر تهران: یک کارآزمایی بالینی تصادفی. پایش. 1395 [cited 2021November29];15(2):181-192. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256123IEEE : کپی

میرمحمدعلی‌ یی، م.، قلیچ خانی، ف.، پاک گوهر، م.، محمودی مجدآبادی، م.، 1395. بررسی تاثیر برنامه آموزشی چگونگی روابط جنسی بر عملکرد جنسی زنان یائسه مبتلا به اختلال عملکرد جنسی مراجعه کننده به مراکز منتخب جنوب شهر تهران: یک کارآزمایی بالینی تصادفی. پایش, [online] 15(2), pp.181-192. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256123. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 466 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی