برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي هيستوپاتولوژيک تاثيرات حاد نانوذرات نقره بر کبد، کليه و تغييرات سلول هاي خوني طي درمان خوراکي در جنس نر موش سفيد آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه با افزايش استفاده از نانوذرات نقره در محصولات مختلف از جمله محصولات مصرفي و پزشکي، بررسي سميت نانوذرات نقره، براي امنيت استفاده کنندگان از اين محصولات، لازم و ضروري مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر خوراکي نانوذرات نقره بر بافت کبد، کليه و بررسي تغييرات در سلول هاي خوني در موش سفيد آزمايشگاهي طراحي و اجرا شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 45 سر موش نر (
Balb/c با وزن 24.2±3 گرم) به طور تصادفي در 3 گروه 15 تايي (تيمار 1 و تيمار 2 و کنترل) مورد بررسي قرار گرفتند. درمان خوراکي با نانو نقره روزانه در گروه تيمار 1 با محلول 20 ppm و براي گروه تيمار 2 با 50 ppm و گروه کنترل با همان مقدار آب مقطر تيمار شد. در روز هاي 2 و 7 و 14 نمونه گيري بافت از کبد و کليه انجام و بررسي هاي بافت شناسي نيز با رنگ آميزي هماتوکسيلين و ائوزين صورت گرفت.
يافته ها: آسيب هاي وارد شده به کبد، منجر به واکوئله شدن سيتوپلاسم سلول هاي کبدي همراه با دژنراسيون و نکروز برخي سلول ها و تجمع کانوني سلول هاي آماسي در کبد همراه با پرخوني مي شود. آسيب هاي وارد شده به کليه در موش هاي دريافت کننده نانوذرات نقره شامل پرخوني، حضور سلولهاي آماسي، نکروز سلولهاي توبولي وگلومرونفريت کليه مي باشد. اين يافته هانشان مي دهد که استفاده از نانوذرات نقره در دوز بالاتر (
50 ppm) باعث افزايش شدت ضايعات در بافت کبد وکليه مي شود. در بررسي شمارش گلبول هاي قرمز و اندازه گيري هموگلوبين و هماتوکريت تفاوت معني داري ميان گروه تيمار و کنترل مشاهده نشد (P>0.05 اما تعداد گلبول هاي سفيد در گروه تيمار (غلظت 50 ppm) نسبت به گروه کنترل افزايش معني داري نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: اين آزمايشات نشان داد که کبد و کليه بافت هدف براي نانوذرات نقره مي باشند و استفاده از نانوذرات نقره به صورت خوراکي باعث آسيب بافت کبد و کليه موش ها مي شود. اين مطالعه نشان داد که درمان خوراکي نانوذرات نقره باعث تغييرات قابل توجهي بر تعداد گلبول هاي سفيد خون مي شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 276
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی