برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين رضايت شغلي، تعهد سازماني با فرسودگي شغلي دبيران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه یزد
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق، بررسي رابطه رضايت شغلي، تعهد سازماني و فرسودگي شغلي معلمان مقطع متوسطه شهرستان خاتم است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي و به لحاظ شيوه جمع آوري اطلاعات توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش شامل کليه معلمان مدارس دوره هاي متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان خاتم که در سال تحصيلي 93-92 به خدمت اشتغال داشته و 160 نفر بودند و با توجه به جدول کرجسي و مورگان حجم نمونه 115 نفر تعيين گرديد. در اين پژوهش از پرسشنامه هاي رضايت شغلي اسميت، کندال و هيولين، تعهد سازماني مي ير و آلن و فرسودگي شغلي مسلش به عنوان ابزار پژوهش استفاده گرديد. اين سه پرسشنامه از نوع پرسشنامه هاي استاندارد هستند که بارها روايي آنها در پژوهش هاي پيشين به اثبات رسيده است و در اين پژوهش براي درک درستي سوالات، پرسشنامه ها در بين تعدادي از خبرگان و کارشناسان توزيع شد و روايي آن مورد تاييد قرار گرفت. ضرايب پايايي براي رضايت شغلي 0.94، تعهد سازماني 0.86، خستگي هيجاني 0.86، مسخ شخصيت 0.73 و احساس کفايت 0.90 به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري تحليل واريانس چندمتغيري و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج نشان داد که بين مولفه هاي فرسودگي شغلي معلمان به تفکيک جنسيت تنها در احساس کفايت در سطح 0.05 تفاوت معني داري وجود داشت و به تفکيک سطح تحصيلات و سن تفاوت معني داري مشاهده نشد. تعهد سازماني و رضايت شغلي در پيش بيني خستگي هيجاني و احساس کفايت نقش داشتند، اما در پيش بيني مسخ شخصيت، تنها تعهد سازماني نقش داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علوی لنگرودی، س.، و غفوری، ح. (1394). رابطه بین رضایت شغلی, تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 6(3 (پیاپی 23)), 85-109. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=255713Vancouver : کپی

علوی لنگرودی سیدکاظم، غفوری حمیده. رابطه بین رضایت شغلی, تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1394 [cited 2021November28];6(3 (پیاپی 23)):85-109. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=255713IEEE : کپی

علوی لنگرودی، س.، غفوری، ح.، 1394. رابطه بین رضایت شغلی, تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 6(3 (پیاپی 23)), pp.85-109. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=255713. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 652 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی