برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  7 , شماره  20 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير نگرش شغلي بر تسهيم دانش و ارتباط آن با رفتار شهروندي سازماني در بانک قوامين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق مشخص نمودن مهمترين شاخص هاي مختلف نگرش هاي شغلي و ميزان تاثير اين شاخص ها بر ميزان تسهيم دانش و رفتار شهروندي سازماني مي باشد. سه شاخص وابستگي شغلي، رضايت شغلي و تعهد سازماني به عنوان مهمترين شاخص هاي نگرش شغلي انتخاب شدند و پس از تعيين و تاييد شاخص هاي مرتبط با متغيرهاي مستقل و وابسته با انجام تحليل آماري بر روي داده هاي جمع آوري شده (آزمون همبستگي پيرسون، تحليل عاملي تاييدي و تحليل مسير) مشخص گرديد که از بين متغيرهاي وابستگي شغلي، رضايت شغلي و تعهد سازماني، متغير تعهد سازماني بيشترين تاثير را بر متغير رفتار شهروندي سازماني داشته است و وابستگي شغلي کمترين ميزان را تاثيرگذار بوده است. همچنين از بين متغيرهاي وابستگي شغلي، رضايت شغلي و تعهد سازماني، متغير رضايت شغلي بيشترين تاثير را بر متغير تسهيم دانش داشته است و متغير وابستگي شغلي کمترين تاثير را دارا بوده و رفتار شهروندي سازماني نيز تاثير مثبت و معناداري بر تسهيم دانش در سازمان ها مي گذارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 231
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی