برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 52 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه ورزشي بر شدت درد نوروپاتيک بيماران مبتلا به ضايعات نخاعي پاراپلژي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماران مبتلا به ضايعات نخاعي از درد نوروپاتيک مداوم و شديد رنج مي برند که تاثير مخربي بر کيفيت زندگي آن ها دارد. از آنجايي که يکي از مداخلات غيردارويي جهت کنترل دردهاي مزمن، ورزش درماني است؛ مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير برنامه ورزشي بر شدت درد نوروپاتيک بيماران مبتلا به ضايعات نخاعي پاراپلژي انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک کارآزمايي باليني مي باشد که جامعه آماري آن را بيماران مبتلا به ضايعات نخاعي پاراپلژي
مراجعه کننده به يکي از بيمارستان هاي خصوصي شهر تهران در سال 1393 تشکيل دادند. 40 بيمار به روش مبتني بر هدف انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه مداخله وکنترل قرار گرفتند. برنامه ورزشي مخصوص بيماران مبتلا به ضايعات نخاعي پاراپلژي طي 12 جلسه 60- 45 دقيقه اي به مدت دو روز در هفته براي گروه مداخله انجام شد. داده ها با استفاده از فرم ويژگي هاي فردي و ابزار بين المللي مجموعه اطلاعات پايه درد در صدمات طناب نخاعي قبل و يک هفته بعد از مداخله جمع آوري شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده ازآزمون هاي آماري فيشر، تي مستقل، تي زوج و کاي اسکوئر تحت نرم افزار آماري  SPSS 19انجام شد.
يافته ها: ميانگين نمرات شدت درد نوروپاتيک قبل از مداخله، در گروه هاي مداخله و کنترل به ترتيب
8.05±1.51 و 7.57±1.21 بود که بعد از مداخله به 5.55±1.61 در گروه مداخله و 7.37±1.05 در گروه کنترل رسيد (P<0.001).
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد انجام منظم برنامه ي ورزشي باعث کاهش شدت درد نوروپاتيک در بيماران مبتلا به ضايعات نخاعي مي گردد و مي توان آن را به عنوان يک روش غيردارويي در کنترل درد اين بيماران پيشنهاد نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی