برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  8 , شماره  30 ; از صفحه 111 تا صفحه 135 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل سلسله مراتب شهري استان گيلان بين سال هاي 90-1365 (با استفاده ازمدل هاي لگاريتمي رتبه- اندازه، منحني لورنز و ضريب جيني)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، گروه جغرافیا، ملایر، ایران
 
چکیده: 

بررسي سلسله مراتب شهري، موثرترين راه شناخت سازمان يابي سيستم شهرهاست و به مديريت فضائي آنها کمک شاياني مي کند. عدم توجه به نظام سلسله مراتب شهري و نحوه پراکنش و توزيع کانون هاي شهري در پهنه يک منطقه از يک طرف و رشد شهرنشيني از طرف ديگر به عدم تعادل و گسيختگي در ساختار فضايي شهرها منجر خواهد شد. پژوهش حاضر در محدوده استان گيلان در راستاي پاسخ گويي به اين سوال صورت گرفته که آيا نظام سلسله مراتب شهرهاي استان گيلان بهينه مي باشد؟،. روش تحقيق به کار رفته کمي - تحليلي و روش جمع آوري اطلاعات روش کتابخانه اي بوده است. بدين منظور در راستاي دستيابي به هدف تحقيق، ابتدا با استفاده از قانون توزيع اندازه شهرها و سلسله مراتب شهري يعني روش لگاريتمي رتبه- اندازه و منحني لورنز به تعيين ميزان تعادل و عدم تعادل سلسله مراتب شهري در طول دوره هاي سرشماري 1365 تا 1390 پرداخته شد و در نهايت به ارائه راهکارهايي جهت متعادل سازي نظام سلسله مراتب شهري در منطقه مورد مطالعه مبادرت شده است. نتايج بررسي ها نشان مي دهد که با توجه به توزيع لگاريتمي رتبه – اندازه در نقاط شهري استان گيلان، شيب خط رتبه- اندازه (b) بزرگ تر از عدد يک مي باشد که حاکي از شدت تسلط نخست شهري (تمرکز جمعيت در رشت) و عدم تعادل در نظام شهري منطقه مذکور مي باشد. ضريب تراکمي جيني در سال هاي 1365، 1375 و 1385 بين 0.75- 0.5 بوده و بنابراين توزيع جمعيت شهرها و گروه هاي شهري در استان گيلان نيمه متعادل است. در حالي که اين ضريب در سال هاي 1390 بين 1-0.75 بوده و در نتيجه توزيع جمعيت شهرها و گروه هاي شهري در استان گيلان در سال مذکور نا متنعادل و بحراني است. اين امر نيازمند ارائه سياست ها و راهبردهايي براي رسيدن به حد مطلوب سلسله مراتب شهري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 206
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی