نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  8 , شماره  30 ; از صفحه 45 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش راهبردهاي کاهش تعلل ورزي تحصيلي در تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهر تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
تعلل ورزي يا به آينده موکول نمودن کارها آنقدر متداول است که شايد بتوان آن را از تمايلات ذاتي انسان برشمرد. اگرچه تعلل ورزي هميشه مساله ساز نيست، اما در اغلب موارد مي تواند از طريق ممانعت از پيشرفت و عدم دسترسي به اهداف، پيامدهاي نامطلوب و جبران ناپذيري داشته باشد و يکي از انواع شايع تعلل ورزي، تعلل ورزي تحصيلي در بين دانش آموزان مي باشد. از اينرو، اين پژوهش نيز با هدف بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي کاهش تعلل ورزي تحصيلي در تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهر تبريز انجام گرفت. به همين منظور تعداد 36 نفر از دانش آموزان داراي تعلل ورزي تحصيلي بالا که از طريق مطالعه مقدماتي و سرند کردن انتخاب شده بودند در يک طرح آزمايشي به دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند. براي گروه آزمايش بسته آموزشي راهبردهاي کاهش تعلل ورزي تحصيلي و براي گروه کنترل آموزش عادي روزانه اعمال شد. پيش آزمون و پس آزمون نيز با استفاده از مقياس تعلل ورزي تحصيلي سواري (1390) اخذ شد. نتايج تحليل کواريانس چند متغيره نشان داد که بين ميانگين هاي دو گروه آزمايش و کنترل در مولفه تعلل ورزي تحصيلي عمدي (h= 0.125، p £ 0.05، f= 4.42) و تعلل ورزي تحصيلي ناشي از خستگي جسمي-رواني (h= 0.151، p £ 0.05، f= 5.51) تفاوت معني داري وجود دارد ولي در مولفه تعلل ورزي تحصيلي ناشي از بي برنامه گي (p ³ 0.05، f= 0.465) تفاوت معني داري بين گروه آزمايش و کنترل وجود ندارد. نتايج پژوهش مي تواند راهنماي مشاوران و روانشناسان مدرسه در راستاي کاهش تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتحی، آ.، و فتحی‌ آذر، ا.، و بدری گرگری، ر.، و میرنسب، م. (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای کاهش تعلل ورزی تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), 8(30), 45-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253971Vancouver : کپی

فتحی آیت اله، فتحی‌ آذر اسکندر، بدری گرگری رحیم، میرنسب میرمحمود. اثربخشی آموزش راهبردهای کاهش تعلل ورزی تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی). 1394 [cited 2022May28];8(30):45-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253971IEEE : کپی

فتحی، آ.، فتحی‌ آذر، ا.، بدری گرگری، ر.، میرنسب، م.، 1394. اثربخشی آموزش راهبردهای کاهش تعلل ورزی تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), [online] 8(30), pp.45-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253971. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 306 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی