برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  8 , شماره  30 ; از صفحه 29 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش کيفيت خدمات آموزشي ارائه شده به دانشجويان دانشگاه اراک بر اساس مدل سروکوال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش سنجش کيفيت خدمات آموزشي ارائه شده به دانشجويان دانشگاه اراک بر اساس مدل سروکوال بوده است. جامعه آماري پژوهش را کليه دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه اراک در چهار دانشکده: ادبيات و علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه و کشاورزي تشکيل داده است که مشتمل بر 6644 نفر بوده است، براي تعيين حجم نمونه از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد که در پايان تعداد 453 نفر مورد تحليل قرار گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه استاندارد سروکوال بوده که روايي و پايايي آن در تحقيقات قبلي به اثبات رسيده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (درصد، ميانگين، نمودار، انحراف استاندارد) و از آمار استنباطي (تي تک نمونه، تحليل واريانس يکراهه، تعقيبي شفه) استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد کيفيت خدمات آموزشي در هر 5 بعد منفي است به گونه اي که بيشترين ميانگين شکاف در بعد ملموسات برابر با (-8.958)، و کمترين ميانگين شکاف مربوط به بعد اطمينان (-1.933) بود، همچنين نتايج نشان داد که بين ادراک دانشجويان 4 دانشکده از کيفيت خدمات آموزشي ارائه شده تفاوت معني داري وجود ندارد ولي بين انتظار دانشجويان 4 دانشکده از کيفيت خدمات آموزشي تفاوت معني داري وجود دارد و ميانگين انتظار از کيفيت خدمات آموزشي در بين دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي کمتر از ديگر دانشکده هاي مورد مطالعه و انتظار دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انساني بيشتر از ساير دانشکده ها در اين پژوهش بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یاسبلاغی شراهی، ب.، و هواس بیگی، ف.، و موسوی پور، س. (1394). سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه اراک بر اساس مدل سروکوال. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), 8(30), 29-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253970Vancouver : کپی

یاسبلاغی شراهی بهمن، هواس بیگی فاطمه، موسوی پور سعید. سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه اراک بر اساس مدل سروکوال. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی). 1394 [cited 2022January27];8(30):29-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253970IEEE : کپی

یاسبلاغی شراهی، ب.، هواس بیگی، ف.، موسوی پور، س.، 1394. سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه اراک بر اساس مدل سروکوال. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), [online] 8(30), pp.29-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253970. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی