برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  10 , شماره  37 ; از صفحه 221 تا صفحه 248 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي ارتباطي شبکه هاي اجتماعي اينترنتي و تاثير آن ها بر روابط اجتماعي کاربران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد، واحد رودهن، گروه آموزشی علوم اجتماعی
 
چکیده: 

اين پژوهش با روش پيمايشي انجام شده و جامعه آماري آن مناطق 22 گانه شهر تهران است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي تعيين شده است. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و پايايي پرسشنامه با روش بازآزمايي و ضريب همبستگي پيرسون برابر 0.733 و اعتبار ابزار با روش «اعتبار محتوا (CVR)» سنجيده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار Spss و آزمون هاي پيرسون، t مستقل و رگرسيون خطي استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که ميزان سابقه کاربري در شبکه ها بيشترين تاثير را بر ارتباطات غيرعيني (مجازي) داشته است. پس از آن به ترتيب سابقه کاربري در شبکه ها بر مهارت هاي اجتماعي، گمنامي در شبکه ها بر غلبه بر تنهايي و ميزان استفاده از شبکه ها بر انزواي اجتماعي بيشترين تاثير را داشته اند. هم چنين بين عدم حضور فيزيکي کاربران در شبکه ها و مهارت هاي اجتماعي، تعاملي بودن ارتباطات در شبکه ها و ميزان اعتماد بنفس کاربران، گستردگي فضاي ارتباطي در شبکه ها و ميزان ارتباط کاربران با خانواده، سابقه کاربري در شبکه ها و ميزان خودعرضه گري کاربران، سابقه کاربري در شبکه ها و ميزان ارتباط کاربران با خانواده، سابقه کاربري در شبکه ها و ميزان فردگرايي، سابقه کاربري در شبکه ها و ميزان ارتباط کاربران با دوستان، گمنامي کاربران و مشارکت اجتماعي، گمنامي و مهارت هاي اجتماعي، گمنامي و ميزان ارتباط کاربران با دوستان رابطه معني دار و ميزان روابط اجتماعي کاربران شبکه ها بر اساس نوع کاربري (استفاده) از شبکه ها تفاوت معني دار مشاهده نشده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرزایی، خ.، و صدیقی، ب.، و صفری قهرودی، ف. (1392). بررسی ویژگی های ارتباطی شبکه های اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن ها بر روابط اجتماعی کاربران. مطالعات علوم اجتماعی ایران, 10(37), 221-248. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253812Vancouver : کپی

میرزایی خلیل، صدیقی بهرنگ، صفری قهرودی فاطمه. بررسی ویژگی های ارتباطی شبکه های اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن ها بر روابط اجتماعی کاربران. مطالعات علوم اجتماعی ایران. 1392 [cited 2021June13];10(37):221-248. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253812IEEE : کپی

میرزایی، خ.، صدیقی، ب.، صفری قهرودی، ف.، 1392. بررسی ویژگی های ارتباطی شبکه های اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن ها بر روابط اجتماعی کاربران. مطالعات علوم اجتماعی ایران, [online] 10(37), pp.221-248. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253812. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1875 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی