برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  23 , شماره  119 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش سيستم هاي مغزي رفتاري و سبک هاي فرزندپروري ادراک شده در کمال گرايي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: پژوهش ها نشان مي دهند سبک هاي خاص فرزندپروري به عنوان عوامل خطرساز در تحول اشکال ناسازگارانه کمال گرايي در دانشجويان مي باشند و ازسوي ديگر، کمال گرايي تحت تاثير سيس تم انگيزشي زيستي شخصيت قرار دارد. بدين منظور، پژوهش حاضر به بررسي نقش سبک هاي فرزندپروري و سيستم هاي مغزي رفتاري در بروز کمال گرايي در دانشجويان پرداخته است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر، مطالعه علي مقايسه اي است و جامعه پژوهش، کليه دانشجويان دانشگاه پيام نور بودند که تعداد
180 نفر به روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و به پرسش نامه سبک هاي فرزندپروري ادراک شده، مقياس بازداري/ روي آوري و مقياس کمال گرايي چندبعدي پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحليل رگرسيون گام به گام و تحليل واريانس چندمتغيري تحليل شدند.
نتايج: تحليل داده ها نشان داد کمال گرايي خويشتن مدار در فرزندان والدين مقتدر، نسبت به والدين مستبد و کمال گرايي جامعه مدار و دگر مدار در فرزندان والدين مستبد در مقايسه با فرزندان والدين مقتدر به طور معناداري بيشتر است. همچنين سيستم فعال ساز رفتاري
(BAS) توانست کمال گرايي خويشتن مدار و سيستم بازداري رفتاري (BIS) در گام نخست و BAS در گام بعدي، توانستند کمال گرايي جامعه مدار را پيش بيني نمايند.
نتيجه گيري: يافته ها بر اهميت مطالعه الگوهاي نظري گسترده در مطالعه نقش عوامل شخصيتي و خانوادگي در بروز کمال گرايي تاکيد مي نمايد. يافته هاي مطالعه حاضر مي تواند براي توسعه راهبردهاي پيشگيرانه و درماني براي افرادي که در معرض خطر تحول کمال گرايي ناسازگارانه قرار دارند، به کار رود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پورمحسنی کلوری، ف.، و طهرانی زاده، م. (1394). بررسی نقش سیستم های مغزی رفتاری و سبک های فرزندپروری ادراک شده در کمال گرایی دانشجویان. دانشور پزشکی, 23(119), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253361Vancouver : کپی

پورمحسنی کلوری فرشته، طهرانی زاده مریم. بررسی نقش سیستم های مغزی رفتاری و سبک های فرزندپروری ادراک شده در کمال گرایی دانشجویان. دانشور پزشکی. 1394 [cited 2021April15];23(119):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253361IEEE : کپی

پورمحسنی کلوری، ف.، طهرانی زاده، م.، 1394. بررسی نقش سیستم های مغزی رفتاری و سبک های فرزندپروری ادراک شده در کمال گرایی دانشجویان. دانشور پزشکی, [online] 23(119), pp.0-0. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253361>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی