برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين ميزان آلودگي سرب و کادميوم در شير خشک صنعتي مورد استفاده در صنايع غذايي در تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

آلودگي شير و فرآورده هاي آن به بعضي از فلزات سنگين به خصوص سرب و کادميوم موجب بروز اثرات سمي و تاثير سوء بر سلامت انسان مي گردد. از اين رو اين مطالعه با هدف تعيين مقدار سرب و کادميوم در شير خشک صنعتي مورد استفاده در صنايع غذايي صورت گرفت. در اين تحقيق 25 نمونه شير خشک از 4 کارخانه مختلف تهيه و بعد از عمل هضم و استخراج براي تعيين ميزان سرب و کادميوم از روش اسپکتروفتومتري جذب اتمي کوره گرافيتي استفاده گرديد. نتايج حاصل از آناليز آماري نشان داد که ميانگين مقدار سرب 57.36 ppb (کمينه 18.99 و بيشينه 112.90 ppb) و ميانگين مقدار کادميوم 14.11 ppb (کمينه 5.73 و بيشينه 39.43 ppb) مي باشد. کدکس اليمنتاريوس ميزان مجاز براي سرب و کادميوم در شير را به ترتيب 1000 و100ppb تعيين نموده است. در اين تحقيق مقدار سرب در همه نمونه هاي شير خشک کمتر از ميزان استاندارد و آلودگي کادميوم در 68 درصد نمونه ها بيش از حد مجاز استاندارد بين المللي مشاهده گرديد. از آن جايي که در اين بررسي درصد آلودگي نمونه هاي مورد مطالعه به کادميوم بالا بود، لذا پايش مداوم سطوح آلودگي در فرآورده هاي شير و نيز شناسايي منابع آلودگي و کنترل آن ها ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی