برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر - آبان 1384 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 107 تا صفحه 115 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثر آنتاگونيستي برخي از جدايه هاي Pseudomonas fluorescens بر روي قارچ عامل بيماري مرگ گياهچه لوبيا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 
چکیده: 

در اين تحقيق با استفاده از محيط اختصاصي Kings, B از خاک هاي زراعي مناطق مختلف خوزستان شامل شهرهاي دزفول، شوشتر، ملاثاني، حميديه و سوسنگرد تعداد يکصد و بيست جدايه از پسودوموناس هاي فلورسنس جدا گرديد که سه جدايه از آنها در بررسي آزمايشگاهي خواص آنتاگونيستي و کنترل بيولوژيکي خوبي عليه قارچ Rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچه لوبيا نشان دادند. اين سه جدايه با استفاده از روش هاي متداول در باکتريولوژي شناسايي شده و با اندکي اختلاف به گونه Pseudomonas fluorescens تعلق داشتند. هر سه جدايه تاثير معني داري روي کاهش درصد مرگ و مير گياهچه ها در مقايسه با شاهد از خود نشان دادند اما اثر جدايه 24 نسبت به جدايه 30 و 42 چشمگيرتر بود. هر سه جدايه روي محيط PDA (حاوي 5 درصد گلوکز) توليد نوعي متابوليت نمودند که توانستند در غياب باکتري ها از رشد قارچ عامل بيماري ممانعت کند. اگر چه ماهيت اين متابوليت روشن نشد اما به نظر مي رسد که نوعي آنتي بيوتيک باشد. هيچکدام از استرين ها روي محيط کشت PDA (حاوي 5 درصد گلوکز) که حاوي غلظت هاي مختلف کلريد آهن بود، سيدروفور توليد نکردند.

 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

اصلاحی، م. (1384). مطالعه اثر آنتاگونیستی برخی از جدایه های Pseudomonas fluorescens بر روی قارچ عامل بیماری مرگ گیاهچه لوبیا. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 12(4), 107-115. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=25334Vancouver : کپی

اصلاحی محمدرضا. مطالعه اثر آنتاگونیستی برخی از جدایه های Pseudomonas fluorescens بر روی قارچ عامل بیماری مرگ گیاهچه لوبیا. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1384 [cited 2021April20];12(4):107-115. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=25334IEEE : کپی

اصلاحی، م.، 1384. مطالعه اثر آنتاگونیستی برخی از جدایه های Pseudomonas fluorescens بر روی قارچ عامل بیماری مرگ گیاهچه لوبیا. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 12(4), pp.107-115. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=25334. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی