برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تخليه احشايي بر ويژگي هاي حسي، ميکروبي، شيميايي و پروفايل اسيدهاي چرب ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) طي نگه داري در 18- درجه سلسيوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران
 
چکیده: 

هدف اين مطالعه بررسي اثر تخليه احشاي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) بر ويژگي هاي ميکروبي، شيميايي، حسي و هم چنين پروفايل اسيدهاي چرب طي نگه داري در 18- درجه سلسيوس بود. براي اين هدف، تعداد 42 قطعه ماهي به صورت تازه تهيه و به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول به صورت ماهي کامل و گروه ديگر بعد از تخليه شکمي مجددا شستشو و منجمد شدند. سپس محتواي پروتئين، چربي، رطوبت، خاکستر، شاخص پراکسيد (PV)، شاخص تيوباربيوتيک اسيد (TBA)، بازهاي نيتروژني فرار (TVB-N)، پروفايل اسيد چرب، بار ميکروبي و خصوصيات حسي ماهي قزل آلاي رنگين کمان طي 3 ماه نگه داري در حالت انجماد بررسي شد. بر اساس نتايج، در برخي زمان ها درصد رطوبت و شاخص هايPV ،TBA و TVB-N بين دو گروه اختلاف معني دار داشت (p<0.05). در ارزيابي پروفايل اسيدهاي چرب 15 نوع اسيدچرب شناسايي شد که در هر دو گروه و طي زمان هاي نگه داري، بيشتر از نوع تک غيراشباع (MUFA) بود و بعد از آن به ترتيب اسيدهاي چرب اشباع (SFA) و چند غير اشباع (PUFA) قرار داشتند. طي نگه داري مقادير برخي اسيدهاي چرب بين دوگروه تفاوت نشان دادند. شمارش ميکروبي نشان داد که تخليه شکمي در جمعيت باکتري هاي سرماگرا تغيير معني داري ندارد (p>0.05)، اما در جمعيت کلي باکتري ها بين دو گروه اختلاف ديده شد (p<0.05). هم چنين ارزيابي حسي حاکي از اختلاف در تمام شاخص ها بين دو گروه بود. اما تغييرات بافت و ظاهر عمومي در ماهي شکم خالي بيش از ماهي کامل بود در حالي که کيفيت بو و ظاهر آبشش ماهيان به خوبي حفظ شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی