برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثرات محافظتي پودر کدو بر آسيب بافت بيضه جنين موش هاي صحرائي حاصل از مادران ديابتي شده با آلوکسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 
چکیده: 
بروز ناهنجاري در ارگان هاي مختلف جنين و نوزادان حاصل از مادران ديابتي امروزه به خوبي ثابت شده است. با توجه به صدمات برگشت ناپذير اين بيماري در سيستم توليد مثل نوزادان، هر اقدامي که در جهت کاهش اين ناهنجاري ها صورت پذيرد از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است. در اين مطالعه تجربي اثرات محافظتي پودر کدو در کاهش آسيب بافت بيضه جنين موش هاي صحرايي حاصل از مادران ديابتي بررسي گرديد. موش هاي ماده آبستن به طور تصادفي به 4 گروه 10 تايي شامل: 1- گروه تيمار با پودر کدو، 2- گروه شاهد ديابتي، 3- گروه درمان (ديابتي شده و تيمار با پودر کدو) و 4- گروه شاهد سالم تقسيم شدند. مدل تجربي ديابت در موش هاي صحرايي مادر با يك بار تزريق داخل صفاقي آلوكسان منوهيدرات به ميزان 120 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن ايجاد شد. در گروه هاي اول و سوم پودر كدو به مدت 4 هفته و به ميزان 2 گرم بر کيلوگرم وزن بدن گاواژ شد. تغييرات بافت شناسي و مورفومتري شامل وزن، قطر لوله هاي مني ساز، تعداد سلول هاي اسپرماتوگوني، سرتولي و لايديک بين گروه هاي مورد مطالعه مقايسه گرديد. براي تحليل آماري داده ها از روش آناليز واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي تو کي استفاده شد و مقادير p<0.05 معني دار در نظر گرفته شد. بافت بيضه در گروه شاهد ديابتي کاهش معني داري در تعداد لوله هاي مني ساز در مقايسه با گروه شاهد سالم و درمان ديابتي داشت. سلول هاي زايا يا اسپرماتوگوني در گروه شاهد ديابتي حالت دژنره داشته و به طور پراکنده و با سيتوپلاسمي واکوئله ديده شدند در حالي که، در گروه درمان ديابتي سلول هاي زايا با تعداد زيادتر و سيتوپلاسم عاري از واکوئل مشاهده شدند. کاهش معني داري وزن بيضه در گروه شاهد ديابتي نسبت به گروه درمان ديابتي وجود داشت. در گروه شاهد ديابتي سلول هاي زايا، لايديگ، سرتولي و قطر لوله هاي مني ساز کاهش معني داري نسبت به گروه شاهد نشان داد. در گروه درمان ديابتي، پودر کدو باعث افزايش سلول هاي زايا، لايديگ، سرتولي و قطر لوله مني ساز در مقايسه با گروه درمان ديابتي شد. نتايج نشان داد که پودر کدو بر آسيب بافت بيضه جنين موش هاي صحرائي حاصل از مادران ديابتي شده با آلوکسان داراي اثرات حفاظتي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حجازی، س.، و افشاری، ف. (1393). مطالعه اثرات محافظتی پودر کدو بر آسیب بافت بیضه جنین موش های صحرائی حاصل از مادران دیابتی شده با آلوکسان. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز), 8(2 (پیاپی 30)), 503-514. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253308Vancouver : کپی

حجازی سیدسجاد، افشاری فاطمه. مطالعه اثرات محافظتی پودر کدو بر آسیب بافت بیضه جنین موش های صحرائی حاصل از مادران دیابتی شده با آلوکسان. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز). 1393 [cited 2021December05];8(2 (پیاپی 30)):503-514. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253308IEEE : کپی

حجازی، س.، افشاری، ف.، 1393. مطالعه اثرات محافظتی پودر کدو بر آسیب بافت بیضه جنین موش های صحرائی حاصل از مادران دیابتی شده با آلوکسان. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز), [online] 8(2 (پیاپی 30)), pp.503-514. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253308. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی