برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثرات پيشگيرانه متفورمين از آسيب ايسکمي- بازخونرساني کليه در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، تهران، ایران
 
چکیده: 

ايسکمي کليه باعث استرس اکسيداتيو شده که منجر به پاسخ هاي شديد و طولاني التهابي پس از بازخونرساني مي شود. آسيب بازخونرساني در کليه يکي از عوامل نارسايي حاد کليوي مي باشد که در حيوانات و مدل هاي کلينيکي مختلف مطالعه شده است. متفورمين يک داروي ضد ديابت خوراکي بوده که به تنهايي يا همراه با ساير داروها براي درمان ديابت نوع 2 مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از اين مطالعه، ارزيابي تاثير متفورمين بر آسيب ايسکمي-بازخونرساني کليه در موش  صحرايي مي باشد. بدين منظور 30 سر موش صحرايي نر ويستار به طور تصادفي به 3 گروه 10 تايي شامل: شاهد جراحي، ايسکي-بازخونرساني (I/R) و ايسکمي- بازخونرساني به علاوه تيمار با متفورمين (I/R+MET) تقسيم شدند. در گروه هاي شاهد جراحي و  I/Rاز هيچ دارويي استفاده نشد. در گروه   I/R+METقبل از القا ايسکي-بازخونرساني به مدت يک هفته متفورمين با دوز 100mg/kg گاواژ گرديد. براي القا ايسکمي-بازخونرساني هر دو پديكول كليه بسته شد و بعد از 45 دقيقه آزاد گرديد. در هر 3 گروه نفركتومي کليه چپ در دو نوبت به ترتيب 4 و 8 ساعت بعد انجام شد. نمونه هاي خوني در روز صفر (قبل از تجويز دارو) و روز بعد از پايان ايسکمي در زمان برداشت کليه ها جمع آوري شد و مقادير کراتينين و اوره سرم مورد سنجش قرار گرفت. در نهايت داده هاي به دست آمده توسط آزمون تحليل واريانس يک طرفه در سطح معني داري  p<0.05مورد واکاوي آماري قرار گرفت. نتايج آسيب شناسي بافتي کليه در گروه I/R+MET حاکي از بهبود معني دار آسيب کليه در مقايسه با گروه  I/Rبود به طوري که، تغييرات دژنراتيو و نکروز در سلول هاي پوششي توبول هاي ادراري بسيار خفيف بود و اکثر توبول ها وضعيت طبيعي هسته و سيتوپلاسم را نشان مي دادند. نتايج سرولوژيکي نشان دهنده کاهش اندک و غيرمعني دار مقادير اوره و کراتينين سرم در گروه I/R+MET در مقايسه با گروه  I/Rبود. نتايج اين مطالعه نشان داد که متفورمين تا حدودي از آسيب ايسکمي-بازخونرساني کليه جلوگيري مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

اصغری، ا.، و کشفی یگانه، غ.، و مرتضوی، پ. (1392). مطالعه اثرات پیشگیرانه متفورمین از آسیب ایسکمی- بازخونرسانی کلیه در موش صحرایی. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز), 7(4 (پیاپی 28)), 322-333. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253284Vancouver : کپی

اصغری احمد، کشفی یگانه غزال، مرتضوی پژمان. مطالعه اثرات پیشگیرانه متفورمین از آسیب ایسکمی- بازخونرسانی کلیه در موش صحرایی. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز). 1392 [cited 2021April21];7(4 (پیاپی 28)):322-333. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253284IEEE : کپی

اصغری، ا.، کشفی یگانه، غ.، مرتضوی، پ.، 1392. مطالعه اثرات پیشگیرانه متفورمین از آسیب ایسکمی- بازخونرسانی کلیه در موش صحرایی. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز), [online] 7(4 (پیاپی 28)), pp.322-333. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253284. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی