برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 83 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه روابط صفات کمي و کيفي گل محمدي (.Rosa damascena Mill) در شرايط اقليمي خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست فناوری منابع طبیعی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 
چکیده: 

خصوصيات مختلف گياهي و رابطه آنها در 38 اکسشن گل محمدي مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار طي 3 سال در باغ گياه شناسي فدک دزفول اجرا گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده، بين عملکرد گل با تعداد گل در هکتار، وزن تک گل تازه، وزن تک گل خشک و وزن گلبرگ همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت. همچنين، همبستگي ميزان اسانس با طول دوره گل دهي معني دار و مثبت و با تعداد گل معني دار و منفي بود. همبستگي ميان قطر تاج پوشش و ارتفاع گياه نيز مثبت و معني دار بود. رگرسيون گام به گام نشان داد تاثير صفات تعداد گل در هکتار، وزن تک گل، درصد ماده خشک گل، قطر تاج پوشش بر عملکرد گل معني دار بوده و مدل رگرسيوني خطي اين ارتباط را به خوبي نشان داد. در تجزيه به عامل ها، درصد ماده خشک گل، وزن تر گل، وزن خشک گل، وزن تر گلبرگ و نسبت وزن گلبرگ به گل به عنوان عمده ترين فاکتورهاي گزينش و مهم ترين صفات در عامل اول بودند. در عامل دوم، عملکرد گل در هکتار، ميزان اسانس و قطر تاج پوشش از مهم ترين صفات بودند. در عامل سوم، تعداد گل در هکتار و طول دوره گل دهي، در عامل چهارم، ارتفاع گياه و در عامل پنجم تعداد گلبرگ بيشترين تنوع را تبيين نمودند. در تجزيه عليت، بيشترين اثر مستقيم و مثبت بر عملکرد گل در هکتار مربوط به تعداد گل در هکتار و پس از آن وزن تک گل بود. درصد ماده خشک گل نيز بر عملکرد اثر مستقيم و مثبت داشت. همچنين، صفت قطر تاج پوشش از طريق تعداد گل در هکتار اثر غيرمستقيم و مثبت بر عملکرد نشان داد. بر اساس نتايج اين بررسي، عملکرد گل و صفات تعداد گل و وزن تک گل که در اين مطالعه رابطه معني داري با آن نشان دادند را مي توان به عنوان صفات قابل توجه و با اهميت در تعيين معيارهاي ارزيابي و گزينش ژنوتيپ هاي گل محمدي مورد استفاده قرار داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طبایی عقدایی، س.، و کاظمی، م.، و جعفری، ع. (1392). مطالعه روابط صفات کمی و کیفی گل محمدی (.Rosa damascena Mill) در شرایط اقلیمی خوزستان. کشاورزی بوم شناختی, 3(1), 83-95. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253186Vancouver : کپی

طبایی عقدایی سیدرضا، کاظمی مهدی، جعفری علی اشرف. مطالعه روابط صفات کمی و کیفی گل محمدی (.Rosa damascena Mill) در شرایط اقلیمی خوزستان. کشاورزی بوم شناختی. 1392 [cited 2021October18];3(1):83-95. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253186IEEE : کپی

طبایی عقدایی، س.، کاظمی، م.، جعفری، ع.، 1392. مطالعه روابط صفات کمی و کیفی گل محمدی (.Rosa damascena Mill) در شرایط اقلیمی خوزستان. کشاورزی بوم شناختی, [online] 3(1), pp.83-95. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253186. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 207 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی