برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 86 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مقادير مختلف کلش گندم و کود نيتروژن بر ترکيب و جمعيت علف هاي هرز در زراعت سير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف کلش گندم و کود نيتروژن بر ترکيب، تراکم و زيست توده علف هاي هرز در زراعت سير، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال زراعي 91-1390 اجرا شد. تيمارها شامل چهار سطح کلش گندم (صفر، 5، 10 و 15 تن در هکتار) و چهار سطح کود نيتروژن (صفر، 50، 100 و 150 کيلوگرم در هکتار) بودند. ترکيب، تراکم و وزن خشک علف هاي هرز در دو مرحله پيش و همزمان با شکل گيري تاج پوشش (کانوپي) سير اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که اثرگذاري هاي ساده و متقابل ميزان کلش و کود نيتروژن بر تراکم و وزن خشک علف هاي هرز معني دار بود. با افزايش ميزان کلش از صفر تا 15 کيلوگرم تراکم و به تبع آن زيست توده علف هاي هرز در هر دو مرحله کاهش يافت. قرارگيري کلش گندم بر سطح خاک با محدود کردن ميزان تشعشع خورشيدي رسيده به سطح خاک مانع جوانه زني بذر علف هاي هرز شد که اين امر کاهش شمار و تراکم نسبي گونه هاي علف هرز را موجب شد. با افزايش ميزان نيتروژن به دليل تحريک رشد رويشي علف هاي هرز، روند افزايشي براي تراکم و زيست توده علف هاي هرز ديده شد. بدين ترتيب، اگرچه نيتروژن يکي از عناصر ضروري براي بهبود رشد مي باشد، ولي با توجه به تغيير حاصلخيزي خاک و تاثير بر روابط آن با گياه زراعي، چنين به نظر مي رسد که بتوان از مديريت مصرف نيتروژن و همچنين استفاده از مقادير مناسب بقاياي گياهي، به عنوان راهکاري بوم شناختي (اکولوژيکي) براي کاهش جمعيت و تراکم علف هاي هرز در زراعت سير بهره مند شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی