برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 77 تا صفحه 89 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه خصوصيات فيزيکي و شيميايي آب با ميزان توليد در استخرهاي پرورشي ماهيان گرم آبي شهرگنبدکاووس، شرق استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، آزادشهر، ایران
 
چکیده: 

اين مطالعه با هدف بررسي رابطه خصوصيات فيزيکي و شيميايي آب استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي بر شاخص توليد نهايي استخرها در شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس صورت گرفت. در اين مطالعه 10 استخر پرورش ماهيان گرم آبي با تراکم هاي مختلف انتخاب شده، توليدات نهايي و خصوصيات کيفي آب در طول دوره پرورش مورد اندازه گيري قرار گرفتند. استخرهاي داراي توليد يکسان بر اساس آناليزهاي آماري صورت گرفته در سه گروه استخرهاي با توليد کم (627.5-727.5 گرم)، متوسط (852.5-917.5 گرم) و زياد (1050-1125.5 گرم) طبقه بندي گرديد. همچنين بررسي آماري ميانگين فاکتورهاي فيزيکوشيميايي آب استخرها در سه گروه مختلف و در طول دوره پرورش انجام شد. طبق نتايج بدست آمده بين فاکتورهاي مختلف فيزيکوشيميايي آب و شاخص توليد، فاکتورهاي اکسيژن محلول، پنتواکسيدفسفر، آمونيوم، نيتريت، سختي کربنات کلسيم، قليائيت، شفافيت و درجه اسيديته داراي اختلاف معني دار با شاخص توليد بودند (P<0.01). همچنين فاکتورهاي شوري، آمونياک و نيترات در بين استخرهاي با توليد متفاوت اختلاف معني دار نداشتند (P>0.05) بطوري که استخرهاي با توليد بالا، داراي بالاترين ميزان اکسيژن و پنتوکسيد فسفر بودند و فاکتورهاي نيتريت، درجه اسيديته، آمونيوم و شفافيت در استخرهاي با توليد بالا داراي مقادير کمتري بودند. رابطه همبستگي شاخص توليد با فاکتورهاي آب حاکي از وجود همبستگي معني دار با فاکتورهاي اکسيژن محلول، آمونياک و شفافيت بود. شاخص تراکم نيز با فاکتورهاي اکسيژن محلول، آمونيوم و نيتريت همبستگي معني دار داشتند. در مجموع ميزان توليدات نهايي استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي تحقيق حاضر تحت تاثير بعضي از فاکتورهاي کيفي آب و مديريت مزرعه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 269
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی