برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  5 , شماره  19 ; از صفحه 163 تا صفحه 172 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان تاثير پايگاه اجتماعي دهياران بر عملکرد آنان (مطالعه موردي: دهستان حسن آباد- اسلام آباد غرب)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 
چکیده: 

عوامل متعددي در کارآمدي دهياران موثر است، يکي از اين عوامل پايگاه اجتماعي آنان است. در اين پژوهش پايگاه اجتماعى دهياران در سه بعد سن، سواد و منزلت اجتماعي مورد بررسى قرار گرفته است. روش تحقيق به لحاظ هدف توصيفي – تحليلي است. بنا به ماهيت دادها از آزمون تحليل واريانس (Anova) استفاده گرديد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روايي آن توسط تعدادي از متخصصان اين حوزه و پايايي گويه ها نيز با آلفاي کرونباخ سنجيده شد. جامعه آماري شامل 11 روستاي بالاي 50 خانوار با 1537 خانوار است که از طريق فرمول کوکران 267 سرپرست خانوار به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند. يافته هاى تحقيق نشان داد که: بين عملکرد و سن دهياران تفاوت معني داري وجود دارد؛ بدين معني که دهياران در گروه هاي سني 30-40، نسبت به بقيه گروه هاي سني عملکرد بهتري (بيشتري) داشته اند. همچنين بين عملکرد و سواد دهياران نيز تفاوت معني داري وجود دارد. دهياران داراي مدرک ليسانس نسبت به بقيه دهياران با مدرک پايين تر از ليسانس موفق تر بوده و عملکرد بيشتري داشته اند، اما بين عملکرد و منزلت اجتماعي (لايه هاي پايين، متوسط و بالا) دهياران نسبت دو شاخص فوق (سن و سواد)، تفاوت معني داري کمتر مشاهده شده است، با وجود آن دهياراني که به لحاظ منزلت اجتماعي در لايه هاي متوسط جامعه قرار دارند؛ در قياس با ديگر لايه ها عملکرد بهتر (بيشتر) داشته اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

بریمانی، ف.، و بذرافشان، ج.، و شفیعی، ب. (1394). بررسی میزان تاثیر پایگاه اجتماعی دهیاران بر عملکرد آنان (مطالعه موردی: دهستان حسن آباد- اسلام آباد غرب). برنامه ریزی منطقه ای, 5(19), 163-172. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253084Vancouver : کپی

بریمانی فرامرز، بذرافشان جواد، شفیعی بهمن. بررسی میزان تاثیر پایگاه اجتماعی دهیاران بر عملکرد آنان (مطالعه موردی: دهستان حسن آباد- اسلام آباد غرب). برنامه ریزی منطقه ای. 1394 [cited 2021April19];5(19):163-172. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253084IEEE : کپی

بریمانی، ف.، بذرافشان، ج.، شفیعی، ب.، 1394. بررسی میزان تاثیر پایگاه اجتماعی دهیاران بر عملکرد آنان (مطالعه موردی: دهستان حسن آباد- اسلام آباد غرب). برنامه ریزی منطقه ای, [online] 5(19), pp.163-172. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253084. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی