نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تمايل و رفتار کشاورزان نسبت به بکارگيري مديريت تلفيقي آفات با استفاده از تئوري توسعه يافته رفتار برنامه ريزي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز
 
چکیده: 
هدف اصلي اين پژوهش بررسي تمايل و رفتار کشاورزان نسبت به بکارگيري مديريت تلفيقي آفات با استفاده از تئوري توسعه يافته رفتار برنامه ريزي شده (TPB) بود. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي، از لحاظ جمع آوري داده ها پيمايشي و از نظر روش توصيفي- همبستگي بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل 104 نفر از خيارکاران شرکت کننده در دوره هاي آموزشي مديريت تلفيقي آفات خيار در استان لرستان بودند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه که روايي آن بر اساس نظر اعضاي هيات علمي ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه کشاورزي تاييد شد. مقدار آلفاي آن 70% بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSV20 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد بين فاصله زمين زراعي تا منزل و تمايل به بکارگيري مديريت تلفيقي آفات رابطه منفي و معني داري وجود داشت. همچنين بين سابقه کار کشاورزي، درآمد و تعداد جلسات حضور در کلاس هاي آموزشي مديريت تلفيقي آفات و تمايل به بکارگيري مديريت تلفيقي آفات رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. از طرفي بين بعد خانوار و رفتار رابطه منفي و معني دار و بين تعداد جلسات شرکت در کلاس هاي مديريت تلفيقي آفات و رفتار رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. همچنين طبق نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون متغير هاي نگرش، هنجارهاي ذهني و هنجارهاي اخلاقي 49.5 از تغييرات در متغير تمايل به بکارگيري مديريت تلفيقي آفات را پيش بيني کردند. طبق نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون سلسله مراتبي، متغير هاي تمايل و رفتار گذشته 43.6 درصد از تغييرات متغير رفتار بکارگيري مديريت تلفيقي آفات را پيش بيني کردند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سبزیان ملایی، خ.، و آجیلی، ع.، و محمدزاده، س.، و یزدان پناه، م.، و فروزانی، م. (1394). بررسی تمایل و رفتار کشاورزان نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات با استفاده از تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 8(2 (پیاپی 30)), 57-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252974Vancouver : کپی

سبزیان ملایی خدیجه، آجیلی عبدالعظیم، محمدزاده سعید، یزدان پناه مسعود، فروزانی معصومه. بررسی تمایل و رفتار کشاورزان نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات با استفاده از تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1394 [cited 2022August12];8(2 (پیاپی 30)):57-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252974IEEE : کپی

سبزیان ملایی، خ.، آجیلی، ع.، محمدزاده، س.، یزدان پناه، م.، فروزانی، م.، 1394. بررسی تمایل و رفتار کشاورزان نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات با استفاده از تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 8(2 (پیاپی 30)), pp.57-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252974. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 321 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی