نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 12 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير کودهاي شيميايي و آلي بر شاخص سطح برگ، عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کدوي تخم کاغذي (.Cucurbita pepo L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير کود هاي آلي و شيميايي، بر شاخص سطح برگ، عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کدو تخم کاغذي، آزمايشي در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با 3 تکرار در سال هاي زراعي 1390- 1389 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان اجرا شد. تيمارها شامل:) N0 شاهد)، N1 (99-66-66 کيلوگرم در هکتار NPK معادل %33)، N2 (198-132-132 کيلوگرم در هکتار NPK معادل %66)، N3 (300-200-200 کيلوگرم در هکتار NPK معادل %100)، H: کود دامي (30 تن در هکتار)، HN1: (1.2H+N1)، HN2: (1.2H+N2)، HN3: (1.2H+N3)، C: کمپوست زباله شهري (30 تن در هکتار)، CN1: (1.2C+N1)، CN2: (1.2C+N2)، CN3: (1.2C+N3) و HN: (1.2H+1.2C) بود. در اين تحقيق، وزن خشک کل، شاخص سطح برگ، شمار ميوه در بوته، شمار دانه در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اندازهگيري شدند. نتايج نشان داد، استفاده از کود شيميايي N3(300-200-200 کيلوگرم در هکتار NPK)، عملکرد دانه را کاهش داد. تاثير کاربرد کود دامي و کمپوست بر شاخص هاي رشد و عملکرد دانه مثبت بود. کود هاي شيميايي و تلفيقي N2 (198-132-132 کيلوگرم در هکتار NPK) و HN2: (198-132-132 کيلوگرم در هکتار 15+NPK تن کود دامي در هکتار) تاثير مطلوبي بر همه صفات داشت. استفاده از تيمار تلفيقي کود دامي و شيميايي HN2: (198-132-132 کيلوگرم در هکتار 15+NPK تن کود دامي در هکتار) توانست بيشترين مقادير شاخص هاي رشدي و عملکرد دانه را توليد کند. در کل نتايج نشان داد کاربرد تيمار تلفيقي HN2: (198-132-132 کيلوگرم در هکتار 15+NPK تن کود دامي در هکتار) به جاي کودهاي شيميايي مي تواند افزون بر کاهش نهاده هاي شيميايي گامي سودمند در جهت دستيابي به کشاورزي پايدار به شمار آيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی، س.، و یوسف زاده، س.، و یریتسایان، س.، و همتی، خ. (1394). تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر شاخص سطح برگ, عملکرد و اجزای عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی (.Cucurbita pepo L). کشاورزی بوم شناختی, 5(1), 12-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252899Vancouver : کپی

حسینی سیدحمزه، یوسف زاده سعید، یریتسایان سرجی، همتی خدایار. تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر شاخص سطح برگ, عملکرد و اجزای عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی (.Cucurbita pepo L). کشاورزی بوم شناختی. 1394 [cited 2022August09];5(1):12-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252899IEEE : کپی

حسینی، س.، یوسف زاده، س.، یریتسایان، س.، همتی، خ.، 1394. تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر شاخص سطح برگ, عملکرد و اجزای عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی (.Cucurbita pepo L). کشاورزی بوم شناختی, [online] 5(1), pp.12-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252899. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی