نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 34 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير نهاده هاي آلي بر ويژگي هاي رشد، عملکرد و خصوصيات کيفي گياه دارويي هميشه بهار (.Calendula officinalis L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گوره علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
گياه هميشه بهار (Calendula officinalis L.) متعلق به خانواده کاسني (Asteraceae)، داراي مصارف متعدد دارويي، بهداشتي، آرايشي و غذايي در صنايع مختلف مي باشد. به منظور بررسي ويژگي هاي رشد، عملکرد و خصوصيات کيفي اين گياه در پاسخ به کاربرد نهاده هاي آلي، آزمايشي در سال زراعي 89-1388 در ايستگاه تحقيقات گروه علوم باغباني، دانشکده علوم و مهندسي کشاورزي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به اجرا درآمد. تيمارها شامل کود دامي (25 تن در هکتار)، کمپوست زباله شهري (20 تن در هکتار)، کمپوست قارچ مصرف شده (15 تن در هکتار) و شاهد (عدم مصرف نهاده آلي) بودند. صفاتي از قبيل ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعي، تعداد گل در واحد سطح و قطر گل، وزن تر و خشک بوته، وزن هزار دانه، عملکرد گل و بذر و دو شاخص کيفي ميزان اسانس و عصاره گل اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد که ورمي کمپوست باعث افزايش معني دار صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعي، تعداد گل در واحد سطح، وزن هزار دانه، وزن تر و خشک بوته و عملکرد گل و بذر گرديد. در حالي که تيمارهاي کود دامي و کمپوست زباله شهري در افزايش ارتفاع بوته و تيمار کود دامي در افزايش وزن هزار دانه با تيمار ورمي کمپوست اختلاف معني دار نداشتند. بيشترين قطر گل و ميزان عصاره در تيمار کود دامي مشاهده شد هر چند بين تيمارهاي کود دامي و ورمي کمپوست در افزايش اين صفات اختلاف معني دار وجود نداشت. همچنين، کمترين ميزان صفات مورد اندازه گيري با کاربرد کمپوست قارچ بدست آمد. بنابراين، با توجه به ضرورت توليد گياهان دارويي در نظام هاي کشاورزي کم نهاده و پايدار، به نظر مي رسد کاربرد نهاده هاي آلي در راستاي توليد پايدار گياه هميشه بهار مي تواند به عنوان گزينه اي مناسب و جايگزين کودهاي شيميايي مورد توجه قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تبریزی، ل.، و دژابون، ف.، و مستوفی، ی.، و مریدی، م. (1390). بررسی تاثیر نهاده های آلی بر ویژگی های رشد, عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L). کشاورزی بوم شناختی, 1(2), 34-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252840Vancouver : کپی

تبریزی لیلا، دژابون فرناز، مستوفی یونس، مریدی مهدی. بررسی تاثیر نهاده های آلی بر ویژگی های رشد, عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L). کشاورزی بوم شناختی. 1390 [cited 2022May28];1(2):34-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252840IEEE : کپی

تبریزی، ل.، دژابون، ف.، مستوفی، ی.، مریدی، م.، 1390. بررسی تاثیر نهاده های آلی بر ویژگی های رشد, عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L). کشاورزی بوم شناختی, [online] 1(2), pp.34-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252840. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی