نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سلامت رواني سالمندان شهر تهران و ارتباط آن با سرمايه اجتماعي آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: توجه به سرمايه اجتماعي و نقش آن در سلامت فردي و گروهي در سطوح مختلف، همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است، از سويي مطالعات متعدد بيانگر آن است که با افزايش سن، اختلالات رواني افزايش مي يابد. لذا با توجه به افزايش سريع جمعيت سالمندان، پژوهش حاضر با هدف تعيين سلامت رواني سالمندان و ارتباط آن با سرمايه اجتماعي آنها در شهر تهران در سال 1390 انجام شده است.روش پژوهش: مطالعه حاضر به روش مقطعي بر روي سالمندان 60 سال و بالاتر ساکن شهر تهران انجام شد. تعداد 535 سالمند نمونه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها دو پرسشنامه سلامت عمومي(GHQ-28)  و پرسشنامه سرمايه اجتماعي 36 سوالي بولن بود. از آمار توصيفي (درصد، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (آزمون همبستگي اسيپرمن، كروسكال واليس و من ويتني) براي تحليل داده ها به کمک نرم افزار SPSS18استفاده شده است.يافته ها: ميانگين نمره سرمايه اجتماعي در سالمندان مورد مطالعه 74.3 و ميانگين نمره سلامت روان پاسخ گويا6.9  بود. تست هاي آماري بيانگر وجود همبستگي معناداري بين نمرات سرمايه اجتماعي و هفت مولفه آن با سلامت رواني سالمندان بود (rs=-0.4 و p<0.001). هم چنين بين متغيرهاي جنسيت، محل تولد، روش تامين مخارج زندگي، منطقه محل سکونت، گروه هاي سني، ترتيبات زندگي، درک فرد از وضعيت مالي خود، تحصيلات و سلامت رواني سالمندان رابطه معناداري مشاهده شد.نتيجه گيري: نتايج نشان دهنده وجود رابطه دو طرفه ميان سرمايه اجتماعي و سلامت رواني بود، بنابراين جهت افزايش سطح سلامت سالمندان بايستي به سرمايه اجتماعي بيش از پيش توجه گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نگهبان، ز.، و عرب، م.، و تاجور، م.، و رحیمی فروشانی، ع.، و رشیدیان، آ. (1394). بررسی سلامت روانی سالمندان شهر تهران و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی آنها. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), 6(1 (پیاپی 15)), 79-88. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252629Vancouver : کپی

نگهبان زهرا، عرب محمد، تاجور مریم، رحیمی فروشانی عباس، رشیدیان آرش. بررسی سلامت روانی سالمندان شهر تهران و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی آنها. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت). 1394 [cited 2022July02];6(1 (پیاپی 15)):79-88. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252629IEEE : کپی

نگهبان، ز.، عرب، م.، تاجور، م.، رحیمی فروشانی، ع.، رشیدیان، آ.، 1394. بررسی سلامت روانی سالمندان شهر تهران و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی آنها. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), [online] 6(1 (پیاپی 15)), pp.79-88. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252629. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی