نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل علل خطاي اخذ شرح حال پزشکي از بيمار در مراکز اورژانس پيش بيمارستاني کردکوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اورژانس گلستان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: خطا در اخذ شرح حال پزشکي اهميت فراواني در کيفيت خدمات باليني مراکز فوريت هاي پزشکي دارد. با شناسايي علت ريشه اي ايجاد خطا مي توان اخذ شرح حال را بهبود بخشيد. هدف اين مطالعه تحليل علل خطاي اخذ شرح حال پزشکي از بيمار در مراکز اورژانس پيش بيمارستاني کردکوي بود.روش پژوهش: اين مطالعه توصيفي، ترکيب کمي کيفي بود که در سال 1393 به روش تحليل حالات و اثرات خطا انجام شد. جامعه پژوهش 19 نفر از کارکنان مراکز فوريت هاي پزشکي اورژانس کردکوي بود که به روش نمونه گيري در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه تعيين اولويت خطا و کار برگ (Failure Mode and Effect Analysis) FMEA بود. اطلاعات پژوهش به شيوه مصاحبه گروهي و تشکيل جلسات تيم FMEA به فاصله زماني هر 14 روز گردآوري شد. تجزيه و تحليل آمار با استفاده از آمار توصيفي ميانگين و درصد و تعيين عدد اولويت ريسک خط RPN (Risk Priority Number) بود كه با پذيرش خطا در سطح بالاي 125 اولويت بندى و پيشنهاد راه كار انجام شد. قابليت اطمينان مطالعه 87.5 درصد بود.يافته ها: علل خطا در اخذ شرح حال از بيمار در 8 علت شامل فقدان دانش کافي، کمبود توانايي در ساختاربندي شرح حال، عدم توجه، ضعف ارتباط با بيمار، فقدان انگيزه، کمبود امکانات معاينه و زمان کافي، نامناسب بودن محيط دسته بندي شد. پس از احتساب اعداد اولويت ريسک تعداد 5 علت با ريسک بالاي 125 شامل فقدان انگيزه ((RPN=294، عدم توجه ((RPN=280، کمبود توانايي در ساختاربندي (RPN=252)، فقدان دانش کافي ((RPN=242، کمبود زمان (RPN=140) شناسايي شد. علت ريشه اي ايجاد خطا بر حسب فراواني مربوط به خطاهاي انساني (6 خطا)، سازماني (5 خطا) و تجهيزات (3 خطا) بود. بيشترين علت ايجاد خطا در سه حوزه فوق مربوط به فقدان انگيزه(RPN=294)  بود.نتيجه گيري: علل مختلفي در اخذ شرح حال پزشکي با کيفيت پايين نقش دارد که خطا انساني مهم ترين علت آن بود. تامين آموزش، برنامه ريزي مدون و توسعه و ارتقا وضعيت کارکنان مي تواند ضمن افزايش انگيزه فعاليت، در بهبود اخذ شرح حال و ارائه ساير خدمات باليني موثر باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خلیلی، ز.، و صدرالهی، ع.، و احمدی خطیر، م. (1394). تحلیل علل خطای اخذ شرح حال پزشکی از بیمار در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی کردکوی. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), 6(1 (پیاپی 15)), 29-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252618Vancouver : کپی

خلیلی زهرا، صدرالهی علی، احمدی خطیر مریم. تحلیل علل خطای اخذ شرح حال پزشکی از بیمار در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی کردکوی. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت). 1394 [cited 2022May19];6(1 (پیاپی 15)):29-41. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252618IEEE : کپی

خلیلی، ز.، صدرالهی، ع.، احمدی خطیر، م.، 1394. تحلیل علل خطای اخذ شرح حال پزشکی از بیمار در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی کردکوی. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), [online] 6(1 (پیاپی 15)), pp.29-41. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=252618. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 263 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی