برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش تعديل کننده فضاي سازماني در رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و عملکرد سازماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

هدف مقاله حاضر بررسي نقش تعديل کننده فضاي سازماني بر رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و عملکرد سازمان مي باشد. رفتار شهروندي سازماني مجموعه رفتارهاي سودمندي است که در شرح وظايف شغلي قيد نشده است اما کارکنان براي کمک به ديگران طي انجام وظايف سازماني به نحو مشهود اين دسته از رفتارها را از خود بروز مي دهند. نوع روش انجام مقاله حاضر پيمايشي با زمينه يابي از نوع مقطعي است و سطح تحقيق کاربردي است. اطلاعات مورد نياز اين تحقيق به دو روش کتابخانه ايي و پرسشنامه جمع آوري گرديد. جامعه آماري مقاله کارکنان اداره تربيت بدني استان تهران (472 نفر) بوده که از ميان آن ها به روش نمونه گيري تصادفي و با استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران، 147 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است پس از جمع آوري اطلاعات براي تجزيه و تحليل آن ها از نرم افزار Spss و براي بررسي روابط علي بين متغيرها از تحليل مدل رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شده که پس از جمع آوري اطلاعات و انجام تجزيه و تحليل نتايج نشان داد که اولا بين رفتار شهروندي سازماني و عملکرد سازماني رابطه معناداري وجود دارد، ثانيا فضاي سازماني رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و عملکرد را تعديل مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی