برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل تطبيقي الگوي توزيع جمعيت در نظام شهري مناطق 10 گانه کشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

الگوي نظام شهري کشورها و مناطق ارتباط تنگاتنگي با توسعه منطقه اي و تعادل سرزميني دارد. لذا براي تبيين وضع موجود و ارائه سياست هاي مناسب، تحليل چگونگي نظام شهري ملي و منطقه اي کشورها ضروري است. از اين رو، با توجه به عدم مطالعه نظام مند و تطبيقي از وضعيت نظام شهري کشور، هدف اين پژوهش، تحليل وضعيت نظام شهري مناطق 10 گانه کشور از نظر شاخص هاي نخست شهري، تمرکز و تعادل شهري مي باشد. در اين راستا، پس از بررسي مباني نظري، متغيرهاي ارزيابي مشخص گرديد و فرضيه تحقيق نيز مبني بر فاصله نظام شهري بيش از نيمي از مناطق 10 گانه کشور با ميزان مطلوب شاخص هاي نخست شهري، تمرکز و تعادل شهري در سال هاي 1385 و 1390 ارائه شد. سپس، در چارچوب روش توصيفي- تحليلي، داده هاي مورد نياز از روش کتابخانه اي گردآوري شد. تحليل داده ها نيز با استفاده از شاخص هاي نخست شهر، دو شهر، کينزبرگ، مهتا، موماو و الوصابي، موسوي، هرفيندال، هندرسون، آنتروپي، قاعده رتبه- اندازه و ضريب پاره-تو انجام شد.
نتايج ضمن تاييد فرضيه تحقيق نشان داد که مناطق البرز جنوبي، خراسان و فارس بالاترين، و مناطق ساحلي شمالي و زاگرس کمترين ميزان نخست شهري و تمرکز را در سال هاي 1385 و 1390 دارند، از نظر تعادل توزيع نيز همه مناطق از عدم تعادل رنج مي برند. نتيجه اينکه بازبيني و تداوم بلندمدت و ابتکارانه سياست هاي توسعه منطقه اي ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی