برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  19 , شماره  58 ; از صفحه 153 تا صفحه 181 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير اندازه دولت و حکمراني خوب بر توسعه انساني با بکارگيري رگرسيون موزون جغرافيايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اصلي اين مطالعه بررسي تاثير اندازه دولت و حکمراني خوب بر توسعه انساني کشورهاي مختلف در سال هاي 2000، 2005 و 2010 مي باشد. براي اين منظور، با توجه به معني داري آماره موران و وجود همبستگي فضايي در خصوص شاخص توسعه انساني کشورهاي مختلف، از رگرسيون موزون جغرافيايي (الگوي هسته هاي فضايي تطبيقي) براي تحليل داده ها استفاده شد. نتايج حاصل که با استفاده از نرم افزار ArcGis 9.3 بدست آمد نشان مي دهد بطور متوسط در کشورهاي مختلف، اندازه دولت و حکمراني خوب تاثير مثبتي بر شاخص توسعه انساني دارد که اثرگذاري متغير اندازه دولت در سال هاي 2000، 2005 و 2010 رو به کاهش و اثرگذاري متغير حکمراني خوب، اگرچه در سال 2005 نسبت به 2000 اندکي افزايش يافت ولي در سال 2010 کاهش را نشان مي دهد. در خصوص ايران، نتايج ضريب منطقه اي اندازه دولت در سال هاي 2000 و 2005 مثبت بوده ولي در سال 2010 منفي مي باشد. همچنين حکمراني خوب در ايران (ضريب منطقه اي) داراي تاثير مثبت بوده که مقدار آن در سال هاي مورد بررسي رو به افزايش مي باشد. همچنين در اين مطالعه، تاثير اندازه دولت و حکمراني خوب در کشورهاي با سطوح مختلف توسعه يافتگي (4 سطح توسعه يافتگي) نيز مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی