برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  7 , شماره  26 ; از صفحه 71 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي صفات و شاخص هاي جوانه زني موثر بر تحمل به خشکي لاين هاي جديد کلزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
<P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>کلزا از دانه هاي روغني با ارزش بوده و انتخاب ارقام متحمل به تنش هاي محيطي جهت توسعه کشت در شرايط خشک و نيمه خشک مهم است. لاين هاي جديد کلزا، واکنش متفاوتي به شدت هاي مختلف سطوح مختلف پتانسيل اسمزي نشان مي دهند بدين منظور اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملاً تصادفي با چهار تکرار در سال 1392 اجرا گرديد. عامل رقم در نه سطح شامل </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>Karaj3</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>KS12</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>Karaj1</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>KR18</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>KS7</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>KR4</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>Karaj2</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>HW113 </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN><SPAN lang=AR-SA>و</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> HW101 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و عامل تنش اسمزي در سه سطح صفر، 3- و 6- بار بود. نتايج نشان داد که سطوح پتانسيل اسمزي 3- و 6- بار به ترتيب سبب کاهش معني دار 5 و 51 درصدي درصد جوانه-زني، 59 و 93 درصدي طول ريشه چه، 66 و 97 درصدي طول ساقه چه، 60 و 80 درصدي وزن خشک ريشه چه، 50 و 19 درصدي وزن خشک ساقه چه، 55 و 89 درصدي وزن خشک گياهچه، 54 و 85 درصدي بنيه بذر، 5 و 11 درصدي ضريب سرعت جوانه زني، 5 و 51 درصدي درصد جوانه زني نهايي، 5 و 51 درصدي متوسط جوانه زني روزانه، 63 و 96 درصدي شاخص بنيه گياهچه، در مقايسه با شاهد گرديد. با توجه به مقايسه ميانگين برهمکنش سطوح مختلف خشکي و لاين بيش ترين شاخص بنيه گياهچه در شرايط تنش اسمزي 3- و 6- بار به ترتيب در لاين هاي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> Kr18 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> HW101 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مشاهده شد. مقايسه ميانگين برهمکنش سطوح مختلف خشکي و لاين نشان داد سطح خشکي 6- بار و لاين</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> HW101 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بيش ترين طول ريشه چه، وزن خشک ريشه چه و بنيه بذر و شاخص بنيه گياهچه را دارا بود. بنابراين لاين</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> HW101 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>به عنوان لاين متحمل به خشکي شناسايي شد. در اين آزمايش رشد طولي ساقه چه در مقايسه با رشد طولي ريشه چه بيش تر تحت اثر سطوح مختلف تنش خشکي قرار گرفت لذا مي تواند ويژگي مناسبي براي ارزيابي تحمل به تنش خشکي باشد. مناسب ترين شاخص در شرايط سطوح مختلف تنش اسمزي و لاين، شاخص بنيه گياهچه بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاجی بابایی، م.، و گلدانی، م.، و شیرانی راد، ا.، و نظامی، ا. (1394). ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی موثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزا. فیزیولوژی گیاهان زراعی, 7(26), 71-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=251627Vancouver : کپی

حاجی بابایی مریم، گلدانی مرتضی، شیرانی راد امیرحسین، نظامی احمد. ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی موثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزا. فیزیولوژی گیاهان زراعی. 1394 [cited 2021December01];7(26):71-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=251627IEEE : کپی

حاجی بابایی، م.، گلدانی، م.، شیرانی راد، ا.، نظامی، ا.، 1394. ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی موثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزا. فیزیولوژی گیاهان زراعی, [online] 7(26), pp.71-84. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=251627. 

 
بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی