برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 65 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نوع خاک و وضعيت تراکم بر منحني مشخصه رطوبتي خاک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 
چکیده: 

ارزيابي کمي تراکم خاک به منظور بهبود روش هاي مديريتي کشاورزي و کاهش مشکلات ناشي از تراکم در محيط زيست و توليد محصول ضروري است و عواملي از قبيل ميزان تراکم، نوع خاک (درصد رس و پلاستيسيته) و وضعيت رطوبت تاثير به سزايي در تراکم خاک دارند. اين پژوهش، به منظور بررسي تاثير نوع خاک و تراکم بر روي منحني مشخصه رطوبتي در قالب طرح آزمايشي فاکتوريل بر پايه بلوک کاملا تصادفي به اجرا درآمد و 27 تيمار تهيه گرديد. تيمار ها شامل سه نوع خاک رسي، لوم رسي، لوم شني که تحت سه نوع تراکم اصلاح شده، استاندارد و کاهشي قرار گرفتند و اين تراکم ها در سه شرايط رطوبتي 2 درصد رطوبت کم تر از رطوبت بهينه (خشک)، رطوبت بهينه و 2 درصد رطوبت بيش تر از رطوبت بهينه (مرطوب) انجام شد و نمونه دست نخورده هم به عنوان شاهد تهيه گرديد. مقايسه ميانگين ها توسط آزمون دانکن صورت گرفت و تجزيه آماري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SAS انجام شد. نتايج نشان داد که در تمامي پتانسيل ها تاثير نوع خاک بر نگه داشت آب در خاک در سطح يک درصد معني دار شد که نشان دهنده تاثير نوع خاک و افزايش رس و پلاستيسته بر ميزان نگه داشت آب مي باشد. هم چنين بر اساس نتايج نوع خاک، رطوبت و شرايط تراکم موجب افزايش اثر تراکم و همچنين افزايش تراکم به طور ميانگين موجب افزايش مقدار آب نگه داري شده در خاک و تغيير خصوصيات فيزيکي و هيدروليکي خاک گرديد. در مجموع منحني مشخصه رطوبتي به طور معني داري با افزايش تراکم تغيير کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 265
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی