برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 65 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

اثر دوزهاي تحت کشنده سم اندوسولفان بر بيان ژن HSP70 و آسيب هاي بافت آبشش در تاسماهي ايراني (Acipenser persicus Borodin, 1897)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

افزايش ورود آلاينده هايي نظير آفت کش ها مي تواند اثرات مخربي بر اکوسيستم هاي آبي و آبزيان داشته باشد. در اين تحقيق اثر دوزهاي تحت کشنده (10، 20 و 40 ميکروگرم در ليتر) سم اندوسولفان بر بيان ژن HSP70 و آسيب هاي بافت آبشش در بچه تاس ماهيان ايراني در مواجهه چهارده روزه مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور نمونه برداري از بافت کبد و آبشش در روزهاي اول، دوم، هفتم و چهاردهم انجام گرفت. نتايج نشان داد که در بافت هاي کبد و آبشش بيان نسبي HSP70-mRNA در نمونه هاي تحت تيمار در تمام روزهاي مواجهه در مقايسه با گروه شاهد سم اندوسولفان به طورمعني داري افزايش يافت (P<0.05). بيان نسبيHSP70 -mRNA  پاسخ وابسته به زمان را در هر دو بافت مورد مطالعه بعد از مواجهه با اين سم نشان داد. روند مشابهي در تمام دوزهاي مورد مطالعه در دو بافت مورد بررسي مشاهده شد. افزايش معني داري (P<0.05) در روز دوم مواجهه، سپس کاهش در روز هفتم و افزايش مجدد در روز چهاردهم مشاهده شد. اگرچه در اين مطالعه افزايش بيان نسبي HSP70-mRNA در هر دو بافت مورد مطالعه مشاهده شد، اما بيان نسبي آن به طور معني داري در بافت کبد از بافت آبشش بالاتر بود (P<0.05). همچنين بيان نسبيHSP70 -mRNA  در تمام روزهاي مواجهه در دوزهاي بالاتر مقادير بالاتري را نشان داد. مطالعات بافت شناسي آبشش نيز نشان داد که شدت آسيب ها در تمام غلظت ها تا روز هفتم مواجهه افزايش يافت و در روز چهاردهم مواجهه، تغييري در ميزان آسيب هاي بافتي نسبت به روز هفتم مشاهده نشد. شدت تغييرات از روند وابسته به دوز تبعيت مي کرد و نمونه هاي تيمار شده با 40 ميکروگرم در ليتر اندوسولفان علائم آسيب را شديدتر از دوزهاي ديگر نشان دادند که با مطالعات ژنتيکي انجام شده مطابقت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی