برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  61 , شماره  4 ; از صفحه 260 تا صفحه 273 .
 
عنوان مقاله: 

فراواني اضافه وزن و چاقي در نوجوانان و ارتباط آن با عوامل محيطي (اصفهان - 1380)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: چاقي يك عامل خطرساز مهم براي تصلب شرائين، مقاومت به انسولين، ديابت، پرفشاري خون، برخي سرطانها و بيماريهاي كيسه صفرا مي باشد. نزديك به 80 درصد نوجوانان چاق در سنين بزرگسالي نيز دچار چاقي خواهند بود. بنا به اهميت موضوع، بررسي فراواني اضافه وزن و چاقي در بين دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان و ارتباط آن با عوامل تغييرپذير محيطي در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: افراد مورد بررسي، 1000 دختر و 1000 پسر 11 تا 18 ساله انتخاب شده توسط نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي، والدين آنها (2000 نفر) و مسئولين و دبيران مدارس (500 نفر) در مناطق شهري و روستايي دو استان اصفهان و مركزي بودند. يافته ها توسط نرم افزار SPSS v10/win تجزيه و تحليل شده اند.
يافته ها : براساس صدكهاي شاخص توده بدني (BMI) فرواني اضافه وزن (صدك  ?BMI<95  85صدک) وچاقي (صدک (BMI?95 در دختران بطور معني داري بيش از پسران و به ترتيب 2.9±%0.1,10.67±%1.1 و در برابر 1.87±0.1, 7.37±0.9 بود (P<0/05) ميانگين BMI بطور معني داري در نواحي شهري(25.38±5.2)  بيش از نواحي روستايي (23.25±7.1) بود (P<0.05) مادران دانش آموزان با BMI بيش از صدك 85 سطح پايين تري از تحصيلات نسبت به ساير مادران داشتند، سالهاي تحصيل مادران به ترتيب 9.2±2.1 در برابر 11.5±2.4 درصد بود (P<0.05) ميانگين كل انرژي مصرفي بين افراد داراي اضافه وزن يا چاقي و افراد داراي وزن طبيعي متفاوت نبود 1825± 90kcal) در برابر (p>0.05,1815±85kcal ولي درصد انرژي كسب شده از مواد نشاسته اي بطور معني داري در گروه اول بيش از گروه ديگر بود (69.4% در برابر 63.2% ،  (P<0.05 در دانش آموزان داراي اضافه وزن يا چاقي فعاليت هاي ورزشي منظم خارج از مدرسه به طور معني داري كمتر از سايرين و زمان صرف شده براي تماشاي تلويزيون بطور معني داري بيش از ساير دانش آموزان بود 300±20 در برابر 240±30  دقيقه در روز (P<0.05 ارتباط خطي بين دفعات مصرف برنج، نان، ماكاروني، غذاهاي آماده و ميان وعده هاي چرب و شور با BMI  نشان داده شد (?=0.05-0.06, P<0.05) همبستگي معني داري بين صدك هاي BMI و تري گليسريد، ليپوپروتئين كلسترول با چگالي بالا و فشارخون سيستوليك بدست آمده و ضريب همبستگي پيرسون به ترتيب 0.38 ، -0.32 و 0.47 بود.
نتيجه گيري و توصيه ها: اجراي مداخلات در جهت اصلاح شيوه زندگي جهت جلوگيري و كنترل اضافه وزن از دوران كودكي حتي در كشورهاي در حال توسعه حائز اهميت مي باشد. براي موفق بودن در اين امر، تاثيرات اجتماعي فرهنگي و اقتصادي بايد درنظر گرفته شود.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 624
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی