برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 235 تا صفحه 245 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع کم خوني و برخي عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر بجنورد: 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه کم خوني به عنوان يکي از شايع ترين مشکلات بهداشتي و تغذيه اي در جهان مطرح است. کم خوني فقر آهن در مادران باردار منجر به تولد نوزادان کم وزن و زايمان زودرس مي شود. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان کم خوني و شناسايي برخي عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر بجنورد در سال 1393 انجام شد.
مواد و روش: اين مطالعه توصيفي تحليلي بر روي
515 زن باردار از بين 2073 زن باردار که به روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب گرديدند، انجام گرفت. داده ها به وسيله چک ليست از پرونده هاي خانوار موجود در مراکز بهداشتي و درماني شهر بجنورد استخراج گرديد. در اين مطالعه هموگلوبين کمتر از 11، کم خوني تلقي شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمون هاي آماري مجذور کاي و نيز ضريب همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين سني افراد مورد مطالعه 26.25 با دامنه سني 15-43 سال بود. شيوع کم خوني بر اساس هموگلوبين هفته 6-10 و هموگلوبين هفته 26-30 به ترتيب
%4.8، %24.4 و بر اساس هماتوکريت هفته 6-10 و هماتوکريت هفته 26-30 به ترتيب %3.2، %9 بود. بين کم خوني و شغل مادر، تعداد بارداري، تعداد فرزندان، نوع زايمان قبلي، وزن مادر در اولين مراقبت، شاخص توده بدني مادر، بيماري هاي زمينه اي مرتبط با کم خوني، سن مادر در اولين بارداري، فاصله بارداري فعلي با بارداري قبلي ارتباط معنادار آماري وجود داشت (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه که ميزان کم خوني تا حدي مناسب است و از آنجا که کم خوني فقر آهن، عارضه اي قابل پيشگيري است و زنان باردار يک گروه در معرض خطر کم خوني هستند، به نظر مي رسد بازهم توجه خاص به برنامه هاي پيشگيري، آموزش، مراقبت هاي دوران بارداري، مشاوره تغذيه اي صحيح با مکمل ياري آهن به خصوص در دوران بارداري در جهت کاهش ميزان کم خوني ضروري است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 265
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی