برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات غيرکشندگي سه حشره کش روي حشرات کامل بالتوري سبز، Chrysoperla carnea به روش سم شناسي دموگرافيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين تحقيق پرورش حشرات کامل بالتوري سبز در گلخانه با غذاي مصنوعي و پرورش لاروها روي تخم هاي شب پره مديترانه اي آرد انجام شد. اثر غير کشندگي حشره کش هاي اندوسولفان، ايميداکلوپريد و ايندوکساکارب با تيمار حشرات کامل بترتيب با غلظت هاي 317، 46 و 9 ميلي گرم ماده موثر در ليتر (معادل LC25) به روش سم شناسي دموگرافيک تحت شرايط آزمايشگاهي انجام شد. بنابر نتايج تجزيه واريانس به جز ميانگين سن باروري و نرخ ناخالص تفريخ، ساير فراسنجه هاي توليد مثلي تحت تا ثير قرار گرفتند. نرخ ناخالص زاداوري در شاهد، ايميداکلوپريد، اندوسولفان و ايندوکساکارب به ترتيب 618، 492، 313 و 279 تخم در عمر براي هر ماده بود که از اين نظر بين شاهد و حشره کش هاي اندوسولفان و ايندوکساکارب تفاوت معني دار مشاهده گرديد.در بررسي اثرهاي غيرکشندگي حشره کش ها روي حشرات کامل بالتوري سبز، در فراسنجه هاي رشد جمعيت پايدار اختلاف معني دار ي بين گروه شاهد و تيمارها مشاهده گرديد. ميانگين نرخ ذاتي افزايش جمعيت در گروه شاهد و تيمارهاي ايميداکلوپريد، اندوسولفان و ايندوکساکارب به ترتيب 0.179، 0.161، 0.157 و 0.136 به دست آمد. در ارزيابي اثرات زيرکشندگي حشره کش ها روي حشرات کامل ترتيب سميت ترکيبات به صورت: ايميداکلوپريد<اندوسولفان<ايندوکساکارب بود. بنابر نتايج اين تحقيق حشره کش هاي اندوسولفان و ايندوکساکارب نسبت به ايميداکلوپريد اثر بيشتري روي حشره کامل بالتوري سبز داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 216
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی