برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسائي باکتري هاي خاکزي باغ هاي انگور در استان زنجان و بررسي اثر بازدارندگي آن ها عليه Rhizobium vitis عامل گال ريشه و طوقه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

بيماري سرطان ريشه و طوقه ناشي از Rhizobium vitis يکي از مهم ترين بيماري هاي انگور در کشور هاي مختلف از جمله ايران است. اين بيماري در استان زنجان سالانه خسارت قابل توجهي به درختان انگور وارد مي نمايد. در برخي مطالعات بررسي امکان کنترل استرين هاي اين باکتري با استفاده از باکتري هاي خاکزي آنتاگونيست نتايج مطلوبي را به همراه داشته است. در اين بررسي باکتري هاي خاکزي باغ ها ي انگور در استان جداسازي و اثر بازدارندگي برخي از آن ها عليه Rh. vitis بررسي گرديد. بدين منظور، در سطح استان از ناحيه ريشه درختان انگور و خاک اطراف آن ها نمونه برداري شد. جدايه هاي حاصل بر اساس ويژگي هاي مرفولوژيکي و بيوشيميايي گروه بندي و از بين آن ها 200 جدايه براي مطالعات آنتاگونيستي انتخاب شد. پنجاه جدايه در آزمون کشت متقابل توليد هاله بازدارندگي عليه Rh. vitis کردند. سيزده جدايه با بيشترين ميزان بازدارندگي در کشت متقابل براي مراحل بعدي انتخاب گرديد. بر اساس نتايج آزمون هاي فيزيولوژيکي و بيوشيميائي، باکتري هاي آنتاگونيست متعلق به بيوارهاي يک، سه و پنج Pseudomonas sp.، Bacillus subtilis، P. putida، Pseudomonas fluorescens و Bacillus sp. بودند. همچنين در رديابي ژن هاي hcnABC ژن موثر در سنتز سيانيد هيدروژن، وجود اين ژن در پنج استرين سودوموناس به اثبات رسيد. تاثير هفت جدايه بر کاهش جمعيت باکتري بيماري زا در محيط خاک در شرايط گلخانه بررسي شد، که دو جدايه متعلق به بيوارهاي سه و پنج باکتري P. fluorescens و نيز يک جدايه از B. subtilis با اختلاف معني داري نسبت به شاهد، سبب کاهش جمعيت Rh. vitis در خاک شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی