نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 307 تا صفحه 313 .
 
عنوان مقاله: 

نقش ويژگي هاي شخصيتي و تاب آوري در پيش بيني بهزيستي روانشناختي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است