برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 203 تا صفحه 210 .
 
عنوان مقاله: 

نقش فعاليت ورزشي هوازي بر شاخص عملکرد سلول هاي بتاي پانکراس در مردان چاق بزرگسال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ورزش به بهبود عملکرد انسولين کمک مي کند. افراد چاق داراي اختلالات متابوليسمي هستند. مطالعه حاضر، با هدف بررسي اثر فعاليت ورزشي هوازي بر عملکرد سلول هاي بتاي پانکراس در مردان چاق انجام گرفت.روش تحقيق: در اين مطالعه نيمه تجربي، سطوح ناشتايي گلوکز، انسولين، تري گليسريد و عملکرد سلول هاي بتاي پانکراس در دو گروه تصادفي مردان چاق (n=28) و يک گروه داراي وزن معمولي (n=14)، در شرايط پايه، با يکديگر مقايسه شد؛ گروه تجربي چاق، در يک برنامه تمرين هاي هوازي سه ماهه شرکت نمودند؛ در حالي که گروه کنترل، در هيچ برنامه ورزشي شرکت ننمودند. شاخص هاي آنتروپومتريکي و بيوشيميايي هر دو گروه چاق تجربي و کنترل، به طور مجدد پس از دوره سه ماهه اندازه گيري شد. از آزمون تي مستقل براي مقايسه سطوح پايه متغيرها و از آزمون تي زوج براي مقايسه متغيرها قبل و بعد از برنامه تمريني استفاده گرديد.يافته ها: نتايج نشان داد که افراد چاق، از سطوح پايين تر عملکرد سلول هاي بتا و سطوح بالاتر گلوکز و تري گليسريد نسبت به مردان داراي وزن طبيعي برخوردارند (P£0.05). برنامه تمرين هاي هوازي، به افزايش معني دار عملکرد سلول هاي بتا در گروه تجربي منجر شد (P=0.019)؛ همچنين، غلظت هاي گلوکز (P=0.023) و تري گليسريد ناشتا (P=0.031) و شاخص هاي آنتروپومتريکي نظير: وزن (P=0.028)، درصد چربي بدن (P=0.016) و شاخص توده بدن (P=0.024)، بعد از مداخله، در گروه تجربي کاهش يافت. ارتباط منفي معني داري بين عملکرد سلول هاي بتا و گلوکز ناشتا پس از اجراي برنامه تمريني مشاهده شد (r=0.68، P=0.014).نتيجه گيري: فعاليت ورزشي هوازي، به افزايش عملکرد سلول هاي بتا و کاهش گلوکز خون در مردان چاق منجر مي شود. اين يافته ها، به نوعي از اين فرضيه که فعاليت ورزشي منظم، به تاخير در بروز ديابت نوع 2 در افراد چاق بزرگسال منجر مي شود، حمايت مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایزدی، م.، و سخنگویی، ی.، و اقدامی، ا.، و بنایی فر، ع. (1393). نقش فعالیت ورزشی هوازی بر شاخص عملکرد سلول های بتای پانکراس در مردان چاق بزرگسال. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 21(2), 203-210. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249475Vancouver : کپی

ایزدی مجتبی، سخنگویی یحیی، اقدامی انوش، بنایی فر عبدالعلی. نقش فعالیت ورزشی هوازی بر شاخص عملکرد سلول های بتای پانکراس در مردان چاق بزرگسال. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1393 [cited 2022January20];21(2):203-210. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249475IEEE : کپی

ایزدی، م.، سخنگویی، ی.، اقدامی، ا.، بنایی فر، ع.، 1393. نقش فعالیت ورزشی هوازی بر شاخص عملکرد سلول های بتای پانکراس در مردان چاق بزرگسال. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 21(2), pp.203-210. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249475. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 251 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی