نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 179 تا صفحه 188 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نحوه گذران اوقات فراغت و فعاليت هاي بدني سالمندان با تاکيد بر دستگاه هاي بدن سازي شهرداري شهر تهران در سال 1389

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 
چکیده: 
اهداف: پژوهش حاضر باهدف شناخت نحوه گذران اوقات فراغت و فعاليت هاي بدني سالمندان با تاکيد بر دستگاه هاي بدن سازي شهرداري شهر تهران در سال 1389 صورت پذيرفت.مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع توصيفي بوده و 366 نفر نمونه از بين کل سالمندان (701300 نفر) بصورت نمونه گيري طبقه اي بصورت تصادفي انتخاب گرديدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. اين پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحبنظران حوزه تربيت بدني و تعيين پايايي آن از روش آزمون- بازآزمون انجام شد، در اين روش تعداد30 پرسشنامه در دو نوبت بين 30 نفراز سالمندان توزيع شد و ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه0.80  مشخص گرديد. يافته هاي تحقيق از طريق برنامه SPSS نسخه 13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي توصيف يافته ها از آمار توصيفي و براي تعيين رابطه بين بعضي از متغيرها از آزمون هاي همبستگي و مجذور کاي استفاده شد.يافته ها: پارک ها اولين اولويت براي گذران فراغت سالمندان مي باشد،حدود 59.7 درصد از اوقات فراغتشان در حد متوسط رضايت دارند و 74 درصد ورزش مي کنند، بيشترين فعاليت ورزشي آنها پياده روي است و 48.2 درصد از دستگاه هاي بدن سازي شهرداري استفاده نمي کردند و 41.7 درصد استفاده از دستگاه هاي بدن سازي را براي سالمندان در حد زياد و خيلي زياد مناسب مي دانستند. هم چنين بين سن و ميزان اوقات فراغت و بين جنسيت و ميزان رضايت از دستگاه هاي بدن سازي شهرداري رابطه معني دار وجود دارد(p?./.1). اگر چه بين ميزان رضايت از دستگاه هاي بدن سازي و سن ارتباط معني دار ديده نشد (p?./.5). نتيجه گيري: سالمندان بطور متوسط از اوقات فراغت خود رضايت دارند و انجام فعاليت هاي بدني نقش مهمي در ميزان رضايت از گذران اوقات فراغت آنهادارد و وجود امکانات ورزشي مناسب در پارک ها باعث تشويق سالمندان براي انجام حرکات ورزشي خواهد شد. بنابراين توسعه اين امکانات با توجه به نيازهاي فراغتي و بدني سالمندان توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

چمن پیرا، م.، و فراهانی، ا.، و جلالی فراهانی، م. (1393). بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و فعالیت های بدنی سالمندان با تاکید بر دستگاه های بدن سازی شهرداری شهر تهران در سال 1389. سالمند, 9(3), 179-188. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249414Vancouver : کپی

چمن پیرا محبوبه، فراهانی ابوالفضل، جلالی فراهانی مجید. بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و فعالیت های بدنی سالمندان با تاکید بر دستگاه های بدن سازی شهرداری شهر تهران در سال 1389. سالمند. 1393 [cited 2022August12];9(3):179-188. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249414IEEE : کپی

چمن پیرا، م.، فراهانی، ا.، جلالی فراهانی، م.، 1393. بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و فعالیت های بدنی سالمندان با تاکید بر دستگاه های بدن سازی شهرداری شهر تهران در سال 1389. سالمند, [online] 9(3), pp.179-188. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249414. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 477 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی