نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  4 , شماره  12 ; از صفحه 87 تا صفحه 104 .
 
عنوان مقاله: 

خصوصيات روان سنجي مقياس خودكارآمدي عمومي در كاركنان دانشگاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است