برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  21 , شماره  4 ; از صفحه 451 تا صفحه 461 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين ترکيب اسيدهاي چرب و شاخص هاي آتروژنسيتي و ترومبوژنسيتي گوشت و پيه گاو، در استان خراسان جنوبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ليپيدهاي حيواني، از نوع جامد و با درصد قابل توجهي اسيدهاي چرب اشباع و ترانس هستند که از عوامل خطر مهم در افزايش چربي خون و در نتيجه بيماري هاي قلبي - عروقي در جوامع بشري مي باشند. هدف از اين مطالعه، تعيين نوع و ميزان اسيدهاي چرب سيس، ترانس، اشباع و غيراشباع گوشت و پيه گاو و گوساله در استان خراسان جنوبي و پيش بيني ميزان آثار مضر آنها بود.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي، از هر يک از 5 منطقه استان خراسان جنوبي شامل شهرستان هاي بشرويه، بيرجند، فردوس، قائن و نهبندان، تعداد 5 نمونه گوشت ران و راسته و 5 نمونه پيه از 5 راس گاو، از محل کشتارگاه هاي دام (25 راس گاو و 50 نمونه کل)، تهيه گرديد. نمونه ها تا زمان استخراج چربي آنها، در فريزر
-80oC نگهداري شد؛ سپس چربي از نمونه ها استخراج، هيدروليز و متيله گرديد؛ در مرحله بعد، نوع و درصد اسيدچرب در مقايسه با زمان پيک و مقدار پيک استاندارد تعيين گرديد. شاخص هاي آتروژنسيتي و ترومبوژنسيتي نيز بر مبناي ترکيب اسيدهاي چرب نمونه ها محاسبه شد. تجزيه و تحليل آماري داده ها، به کمک نرم افزار SAS (ويرايش 9.1) انجام شد.
يافته ها: تجزيه و تحليل داده هاي چربي و گوشت گاو استان نشان داد که درصد اسيدهاي چرب اشباع بجز استئارات، در گوشت و چربي، تفاوت معني داري نداشت (
P>0.05). درصد استئارات، در چربي (18.21) بالاتر از گوشت گاو (16.12) بود. درصد مجموع اسيدهاي چرب غيراشباع با چند پيوند دوگانه (PUFA) و مجموع اسيدهاي چرب امگا- 6 و امگا- 3، در چربي و گوشت گاو، اختلاف معني داري نشان نداد (P>0.05). درصد مجموع اسيدهاي چرب غيراشباع با يک پيوند دوگانه (MUFA) در گوشت بالاتر از چربي، بود. درصد اسيدهاي چرب ترانس در گوشت گاو به طور معني داري پايين تر از چربي گاو بود (P<0.05). در مجموع، شاخص هيپوکلسترولمي در گوشت بالاتر از چربي بود.
نتيجه گيري: ميزان اسيدهاي چرب ترانس و استئارات، در چربي گاو نسبت به گوشت گاو استان بيشتر است. گوشت گاو در مقايسه با چربي، از شاخص هاي آترئوژنزي و ترومبوژنزي پايين تري برخوردار است. به نظر مي رسد، کيفيت گوشت و چربي گاو مصرفي استان، در وضعيت مناسبي قرار دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی