برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر عوامل محيطي (سن و جنس) و نوع پرورش (ايستگاه و كوچ رو) بر خصوصيات كرك بزهاي رائيني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين طرح به بررسي کمي و کيفي کرک و موي توليد شده در ايستگاه بز رائيني بافت کرمان و مقايسه آن با بزهاي کرکي بومي استان کرمان بر اساس سن و جنس پرداخته است. تعداد 150 و 120 نمونه کرک و مو به ترتيب از بزهاي مربوط به ايستگاه و شهرستان بافت در دو جنس و سنين يک تا 8 سال برداشت شد. و پس از اندازه گيري خصوصيات الياف از طريق تجزيه واريانس محاسبه آماري انجام گرفت. نتايج حاصله براي ايستگاه و شهرستان بافت به ترتيب عبارت است از ميانگين طول دسته الياف 6.35±0.1 و 5.62±0.1 سانتي متر، کرک 66.51±0.72 و 69.06±0.74 درصد، مو 33.5±0.72 و 30.94±0.74 درصد، قطر الياف کرک 20.19±0.11 و 19.53±0.15 ميکرون، ضريب تغييرات قطر الياف کرک 19.57±0.21 و 17.88±0.19 درصد. دو محل از لحاظ تمام خصوصيات با يکديگر اختلاف معني دار (P<0.05) داشتند. بزهاي شهرستان بافت از درصد کرک و ظرافت کرک بالاتري نسبت به بزهاي ايستگاه بافت برخوردار بودند. بين دو جنس فقط از نظر مقادير الياف کرک اختلاف معني دار (P<0.05) وجود داشت. بلندترين طول دسته الياف به هشت ساله ها 6.54±0.51 سانتي متر و بيشترين مقدار کرک به بزهاي دو ساله با 69.33±0.72 درصد و ظريف ترين الياف کرک 19.3±0.5 ميکرون با کمترين ضريب تغييرات 17.9±0.5 درصد به يکساله ها مربوط مي شود. همبستگي فنوتيپي بين طول دسته الياف کرک با قطر و ضريب تغييرات قطر کرک به ترتيب ±0.16 و +0.13 بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صالحی، م.، و طاهرپوردری، ن.، و کورنگ بهشتی، م. (1379). بررسی اثر عوامل محیطی (سن و جنس) و نوع پرورش (ایستگاه و کوچ رو) بر خصوصیات کرک بزهای رائینی. پژوهش و سازندگی, 13(2 (پی آیند 47)), 90-95. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=24928Vancouver : کپی

صالحی مهناز، طاهرپوردری نصرت اله، کورنگ بهشتی مسعود. بررسی اثر عوامل محیطی (سن و جنس) و نوع پرورش (ایستگاه و کوچ رو) بر خصوصیات کرک بزهای رائینی. پژوهش و سازندگی. 1379 [cited 2021September27];13(2 (پی آیند 47)):90-95. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=24928IEEE : کپی

صالحی، م.، طاهرپوردری، ن.، کورنگ بهشتی، م.، 1379. بررسی اثر عوامل محیطی (سن و جنس) و نوع پرورش (ایستگاه و کوچ رو) بر خصوصیات کرک بزهای رائینی. پژوهش و سازندگی, [online] 13(2 (پی آیند 47)), pp.90-95. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=24928. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی