نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط خودکارآمدي عمومي و کيفيت زندگي در سالمندان مقيم سراهاي سالمندي استان چهارمحال و بختياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 
هدف: تحليل رفتن قواي جسماني و ذهني سالمندان همراه با بيماري هاي متعدد دوران سالخوردگي کيفيت زندگي آن ها را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. با اينحال خودکارآمدي مي تواند کيفيت زندگي را بهبود بخشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط خودکارآمدي عمومي و کيفيت زندگي در سالمندان مقيم سراهاي سالمندي انجام شد.روش بررسي: پژوهش حاضر مقطعي از نوع همبستگي است که در آن 87 نفر سالمند مقيم سراهاي سالمندي استان چهارمحال و بختياري (شهرکرد) به روش سرشماري انتخاب شدند. داده ها بوسيله فرم مشخصات فردي، مقياس خودکارآمدي عمومي(GSE-10) و پرسشنامه کوتاه کيفيت زندگي (SF-36) جمع آوري و با روش هاي آماري توصيفي و استنباطي (آزمون هاي تي مستقل، آناليز واريانس، کروسکال واليس، همبستگي پيرسون و آناليز رگرسيون) تجزيه و تحليل گرديد.يافته ها: براساس نتايج 69% سالمندان از خودکارآمدي عمومي پائين (22.95±8.02) و 65.5% آن ها از کيفيت زندگي پائين (41.56±18.59) برخوردار بودند. در اين مطالعه همبستگي مستقيم و معناداري بين خودکارآمدي عمومي و خرده مقياس هاي عملکرد فيزيکي (r=0.701)، ايفاي نقش جسمي (r=0.350)، ايفاي نقش عاطفي (r=0.354)، عملکرد اجتماعي (r=0.821)، سلامت رواني (r=0.722)، سرزندگي و نشاط (r=0.749)، درد بدني (r=0.783)، سلامت عمومي کيفيت زندگي (r=0.597) و همين طور کيفيت زندگي کل (r=0.797) مشاهده شد (p<0.01 در تمام موارد).نتيجه گيري: کيفيت زندگي ضعيف سالمندان مقيم سراهاي سالمندي يک يافته مهم است که نياز به توجهات ويژه دارد. وجود ارتباط مثبت معنادار بين خودکارآمدي عمومي سالمندان و تمام حيطه هاي کيفيت زندگي در اين مطالعه، مي تواند نويدبخش امکان ارتقاي کيفيت زندگي اين افراد با طراحي و اجراي مداخلات آموزشي و حمايتي تقويت کننده باورهاي خودکارآمدي آن ها باشد
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ناصح، ل.، و حیدری، م. (1394). ارتباط خودکارآمدی عمومی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سراهای سالمندی استان چهارمحال و بختیاری. سالمند, 10(1), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249239Vancouver : کپی

ناصح لادن، حیدری محمد. ارتباط خودکارآمدی عمومی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سراهای سالمندی استان چهارمحال و بختیاری. سالمند. 1394 [cited 2022August14];10(1):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249239IEEE : کپی

ناصح، ل.، حیدری، م.، 1394. ارتباط خودکارآمدی عمومی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سراهای سالمندی استان چهارمحال و بختیاری. سالمند, [online] 10(1), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249239. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 592 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی