برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  37 , شماره  1 ; از صفحه 119 تا صفحه 130 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) تحت تاثير تيمارهاي بقاياي گياهي، نيتروژن و عناصر ميکرو در اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ تحت تاثير تيمارهاي بقاياي گياهي، نيتروژن و عناصر ميکرو، در سال زراعي 90-1389 آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز به صورت کرت هاي دو بار خرد شده با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا شد. مقادير مختلف بقاياي گياهي در 4 سطح (بقاياي کامل، بخشي از بقاياي گياهي، سوزاندن بقاياي گياهي و حذف بقاياي گياهي) به عنوان فاکتور اصلي و فاکتور فرعي مقادير مختلف نيتروژن در 3 سطح (150، 100 و 50 کيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع اوره) و فاکتور فرعي فرعي محلول پاشي عناصر ميکرو در 2 سطح (عدم محلول پاشي و محلول پاشي با دز 8 ليتر در هکتار از کود مايع قطره طلا) در نظر گرفته شد. بر اساس نتايج به دست آمده، عملکرد دانه، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزاردانه و درصد روغن تحت تاثير تيمارهاي مختلف، اختلاف معني داري نشان دادند. بيشترين عملکرد دانه مربوط به تيمار بخشي از بقاياي گياهي، 100 کيلوگرم نيتروژن در هکتار و محلول پاشي عناصر ميکرو (با ميانگين 6278.87 کيلوگرم در هکتار) مي باشد. به علاوه کمترين عملکرد دانه از تيمار سوزاندن بقاياي گياهي، 50 کيلوگرم نيتروژن در هکتار و محلول پاشي عناصر ميکرو ( با ميانگين 1771.48 کيلوگرم در هکتار) حاصل شد. بالاترين درصد روغن دانه نيز برابر با 33.5 درصد مربوط به تيمار بقاياي کامل، 150 کيلوگرم نيتروژن در هکتار همراه با محلول پاشي عناصر ميکرو بود که با 31.0 درصد به دست آمده از تيمار بخشي از بقايا، 100 کيلوگرم کود نيتروژن دارهمراه با کود ميکرو تفاوت معني دار نبود. به طور کلي حضور بقاياي گياهي و کود نيتروژن در حد مناسب و استفاده از عناصر ميکرو به صورت محلول پاشي برگي در بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ تاثير مثبت داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی