نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 39 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

خودکارآمدي مربوط به انتخاب نوع زايمان و زمان ليبر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان پارس آباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: خودکارآمدي باور شخص به توانايي خود جهت انجام موفقيت آميز رفتار است. در رابطه با انتخاب نوع زايمان، خودکارآمدي به توانايي فرد جهت مقابله با شرايط استرس زا و انجام واکنش هاي ضروري در زمان زايمان مربوط مي شود. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير خودکارآمدي در انتخاب نوع زايمان و زمان ليبر در زنان باردار انجام گرديد.مواد و روش ها: مطالعه توصيفي- مقطعي حاضر در سال 1393 در بين 200 مادر باردار شکم اول و دوم با زايمان طبيعي قبلي تحت پوشش 5 مراکز بهداشتي-درماني شهرستان پارس آباد انجام شد. زنان مورد مطالعه با روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. گردآوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه شامل مشخصات جمعيت شناختي، خودکارآمدي انتخاب زايمان طبيعي و خودکارآمدي زمان ليبر به روش خود گزارش دهي بود. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار SPSS-21 و با استفاده از آزمون هاي کاي دو، آزمون دقيق فيشر و تي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: ميانگين سني مادران 25.19±4.48 بود؛ بين تحصيلات همسر، داشتن بيمه تکميلي و شغل با انتخاب روش زايمان ارتباط معني داري وجود داشت (p<0.05). خودکارآمدي انتخاب زايمان طبيعي و زمان ليبر با تعداد زايمان و انتخاب روش زايمان ارتباط داشتند (p<0.001). ميانگين خودکارآمدي در مادران باردار شکم دوم و افرادي که زايمان طبيعي را انتخاب کرده بودند، بيشتر بود.نتيجه گيري: خودکارآمدي انتخاب روش زايمان و زمان ليبر در انتخاب روش زايمان تعيين کننده و با تعداد زايمان مرتبط مي باشد؛ لذا پيشنهاد مي گردد در مداخلات آموزشي بر خودکارآمدي جهت کاهش ترس از زايمان به ويژه در مادران باردار شکم اول توجه گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کنعانی، ص.، و اله وردی پور، ح. (1393). خودکارآمدی مربوط به انتخاب نوع زایمان و زمان لیبر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان پارس آباد. آموزش و سلامت جامعه, 1(2), 39-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248246Vancouver : کپی

کنعانی صفیه، اله وردی پور حمید. خودکارآمدی مربوط به انتخاب نوع زایمان و زمان لیبر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان پارس آباد. آموزش و سلامت جامعه. 1393 [cited 2022May22];1(2):39-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248246IEEE : کپی

کنعانی، ص.، اله وردی پور، ح.، 1393. خودکارآمدی مربوط به انتخاب نوع زایمان و زمان لیبر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان پارس آباد. آموزش و سلامت جامعه, [online] 1(2), pp.39-47. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248246. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی