نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  16 , شماره  41 ; از صفحه 197 تا صفحه 236 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل شرايط همديد و ديناميك رويدادهاي بارشي سنگين سواحل جنوبي خزر در مقايسه با ايران زمين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است