نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 89 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس جهت گيري هدف پيشرفت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است