برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  30 , شماره  1 (پياپي 63) ; از صفحه 19 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تنش خشکي بر صفات مورفولوژيک، پرولين، قندهاي محلول و عملکرد ترخون (.Artemisia dracunculus L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

در اين تحقيق اثر تنش خشکي بر صفات مورفولوژيک، انباشت متابوليت هاي سازگاري پرولين، قندهاي محلول و عملکرد گياه ترخون (Artemisia dracunculus L.) در راستاي ارزيابي امکان توليد گياه ترخون به عنوان يک گياه دارويي در شرايط تنش خشکي و تعيين آستانه تحمل تنش بررسي گرديد. اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تيمار و 3 تکرار اجرا شد. تيمارهاي تنش شامل T1 (100% ظرفيت زراعي)، T2 (80% ظرفيت زراعي)، T3 (60% ظرفيت زراعي) و T4 (40% ظرفيت زراعي) بودند. نتايج تجزيه آماري نشان داد که تنش خشکي بر صفات مورفولوژيک، عملکرد اندام هوايي، پرولين و قندهاي محلول اثر معني دار داشت. افزايش تنش موجب کاهش ارتفاع گياه، قطر تاج پوشش، طول، عرض و سطح برگ، قطر ساقه، طول بلندترين ساقه جانبي، طول و گسترش سطحي ريشه، عملکرد ساقه و برگ خشک شد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که بيشترين ارتفاع گياه، قطر تاج پوشش، طول، عرض و سطح برگ، قطر ساقه، طول بلندترين ساقه جانبي، طول ريشه، عملکرد ساقه و برگ خشک در تيمار T1 (تيمار شاهد) و بيشترين ميزان پرولين و قندهاي محلول و گستردگي سطحي ريشه در تيمار T4 (%40 FC) مشاهده شد، در نتيجه تنش خشکي بر بيشتر صفات مورفولوژيک و عملکرد سرشاخه گلدار و برگ اثر منفي داشت، اما موجب افزايش طول ريشه، ميزان پرولين و قندهاي محلول در اندام هاي هوايي گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی