برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پرونده سلامت و ثبت خدمات ارائه شده در مراکز مجري طرح پزشک خانواده و بيمه روستايي استان هاي شمالي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، گروه آموزش عمومی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يکي از وظايف اصلي پزشک خانواده تشکيل پرونده سلامت و ثبت کليه خدمات ارائه شده مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي کميت و کيفيت تشکيل پرونده سلامت و ثبت خدمات ارائه شده در برنامه پزشک خانواده در استان هاي شمالي ايران انجام گرفت.مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در شش ماهه دوم 1391 انجام گرفت. 139 مرکز مجري طرح پزشک خانواده و بيمه روستايي در سه استان گلستان، مازندران و گيلان بصورت تصادفي منظم به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در مراکز منتخب عملکرد ثبتي کليه پزشکان خانواده بررسي شد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روايي و پايايي آن مورد تائيد قرار گرفت. داده ها در SPSS نسخه 18 در سطح معني داري P<0.05 تحليل شد.نتايج: از 189 پزشک خانواده مورد مطالعه، 43 پزشک (23 درصد) مشخصات بيماران ارجاع داده شده به سطح 2 و نتايج آن را در فرم سابقه ارجاع ثبت مي کردند. از 1890 خانوار بررسي شده، 1559 خانوار داراي پرونده سلامت بودند که پرونده سلامت 892 خانوار (57 درصد) بطور کامل تکميل شد. از 5869 نفر اعضاي خانوار مورد بررسي، 4229 نفر حداقل يکبار توسط پزشک خانواده خود معاينات دوره اي شدند که نتايج معاينات دوره اي انجام شده 1919 نفر (46 درصد) بطور کامل ثبت گرديد. ميزان ثبت فرم سابقه ارجاع به پزشک متخصص در استان هاي شمالي ايران تفاوت معني دار وجود داشت (P=0.001).نتيجه گيري: کميت و کيفيت تشکيل پرونده سلامت و ثبت خدمات ارائه شده در سطح مورد انتظار نبوده و نياز به مداخلات متناسب دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کبیر، م.، و جعفری، ن.، و نعیمی طبیعی، م.، و میکانیکی، ا.، و اشرفیان امیری، ح.، و نصراله پورشیروانی، س.، و داداشی، ا.، و اویس، ق. (1394). پرونده سلامت و ثبت خدمات ارائه شده در مراکز مجری طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی استان های شمالی ایران. بیمارستان, 14(2 (مسلسل 53)), 61-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247129Vancouver : کپی

کبیر محمدجواد، جعفری ناهید، نعیمی طبیعی محمد، میکانیکی ابراهیم، اشرفیان امیری حسن، نصراله پورشیروانی سیدداوود، داداشی ارسلان، اویس قاسم. پرونده سلامت و ثبت خدمات ارائه شده در مراکز مجری طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی استان های شمالی ایران. بیمارستان. 1394 [cited 2021December02];14(2 (مسلسل 53)):61-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247129IEEE : کپی

کبیر، م.، جعفری، ن.، نعیمی طبیعی، م.، میکانیکی، ا.، اشرفیان امیری، ح.، نصراله پورشیروانی، س.، داداشی، ا.، اویس، ق.، 1394. پرونده سلامت و ثبت خدمات ارائه شده در مراکز مجری طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی استان های شمالی ایران. بیمارستان, [online] 14(2 (مسلسل 53)), pp.61-69. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247129. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی