برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  25 , شماره  77 ; از صفحه 9 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير به کار گيري محلول دياليز سرد بر علائم حياتي، راحتي و کفايت دياليز بيماران تحت درمان با همودياليز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: سرد کردن محلول همودياليزيک فاکتور مهم در حفظ ثبات قلبي- عروقي در بيماران همودياليزي مي باشد.
هدف: اين تحقيق به منظور تعيين تاثير دماي محلول دياليز بر علائم حياتي، راحتي و کفايت دياليز در بيماران تحت درمان با همودياليز انجام گرفت
.
روش کار: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني است که بر روي 30 بيمار همودياليزي بستري در بخش همودياليز يکي از بيمارستان هاي همدان انجام گرفت بيماراني که داراي معيار هاي پژوهش بودند بصورت نمونه گيري آسان انتخاب شدند و سپس در طي سه مرحله مداخله انجام گرديد. در مرحله اول بيماران طي سه جلسه با دماي 37oC و در مرحله دوم و سوم نيز هر کدام طي سه جلسه به ترتيب با دماي 36oc و 35oc تحت همودياليز قرار گرفتند. فشارخون و نبض بيماران قبل و بعد از دياليز و در ساعات اول، دوم و سوم حين دياليز کنترل شد. ولي دماي بدن بيماران قبل و بعد از هر جلسه کنترل گرديد. در جلسه سوم، نمونه خون بيماران قبل و بعد از دياليز جهت ارزيابي کفايت دياليز جمع آوري شد. در انتهاي همان جلسه بيماران از نظر راحتي نيز با معيار ديداري راحتي ارزيابي شدند. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از روش Repeated measurement، آناليز واريانس و آزمون تعقيبي توکي استفاده شد. P کمتر از 0.05 به عنوان سطح معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: يافته هاي پژوهش نشان داد که هر چند فشار خون سيستوليک بيماران با کاهش دما کمي افزايش مي يافت ولي اين افزايش از نظر آماري معني دار نبود. نبض بيماران با کاهش دما کاهش معني داري پيدا کرده بود. بيماران در دماي پايين تر احساس راحتي بيشتري مي کردند و فقط 6.7 درصد از بيماران دماي 37oC را ترجيح مي دادند، براي 20 درصد از بيماران، نوع دماي محلول تفاوتي نداشت. در حالي که بقيه بيماران محلول سرد را ترجيح مي دادند. کفايت دياليز بيماران نيز در دماي 35oc نسبت به دماي 36oc و 37oc افزايش معني داري را نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين پژوهش اگر چه ممکن است کاهش دماي محلول همودياليز براي همه بيماران سودمند نباشد ولي با توجه به مزايايي که دارد پيشنهاد مي گردد با توجه به شرايط و ميزان راحتي بيمار از محلول هايي با درجه حرارت پايين نيز در دياليز استفاده گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برزو، س.، و فرقدانی، ف.، و عشوندی، خ.، و غلیاف، م.، و محجوب، ح. (1394). تاثیر به کار گیری محلول دیالیز سرد بر علائم حیاتی, راحتی و کفایت دیالیز بیماران تحت درمان با همودیالیز. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(77), 9-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246879Vancouver : کپی

برزو سیدرضا، فرقدانی فاطمه، عشوندی خدایار، غلیاف محمود، محجوب حسین. تاثیر به کار گیری محلول دیالیز سرد بر علائم حیاتی, راحتی و کفایت دیالیز بیماران تحت درمان با همودیالیز. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1394 [cited 2021October22];25(77):9-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246879IEEE : کپی

برزو، س.، فرقدانی، ف.، عشوندی، خ.، غلیاف، م.، محجوب، ح.، 1394. تاثیر به کار گیری محلول دیالیز سرد بر علائم حیاتی, راحتی و کفایت دیالیز بیماران تحت درمان با همودیالیز. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(77), pp.9-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246879. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 148 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی