نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  29-2 , شماره  4 ; از صفحه 539 تا صفحه 551 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح مختلف نيتروژن بر روي رشد، عملکرد و توليد اتانول گياهي ژنوتيپ هاي سورگوم شيرين [Sorghum bicolor (L.). Moench]

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، ایرانشهر
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن بر روي خصوصيات رشد، زيست توده، عملکرد دانه، عملکرد قند قابل تخمير و عملکرد اتانول گياهي ژنوتيپ هاي مختلف سورگوم اين پژوهش به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه دانشکده زراعت موسسه تحقيقات کشاورزي هندوستان واقع در دهلي نو انجام شد. عوامل مورد بررسي شامل دو عامل الف) نيتروژن در 4 سطح (0، 50، 100 و 150 کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص) در کرت هاي اصلي و ب) ژنوتيپ هاي سورگوم شيرين شامل واريته هاي SSV 84، RSSV9 و هيبريد CSH 22 SS در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج نشان داد اثر سطوح مختلف نيتروژن و ژنوتيپ هاي سورگوم شيرين بر ارتفاع گياه، شاخص سطح برگ، عملکرد ماده خشک، عملکرد علوفه، عملکرد عصاره ساقه، درصد بريکس، قند قابل تخمير و اتانول گياهي در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. بالاترين مقادير صفات مذکور با مصرف 150 کيلوگرم نيتروژن در هکتار حاصل شد. از بين ژنوتيپ هاي سورگوم مورد بررسي هيبريد CSH 22 SS بيشترين عملکرد ماده تر، عملکرد ماده خشک، عملکرد دانه و عملکرد علوفه را با ميانگين به ترتيب 98.71، 24.64، 2.48، 16.84 تن در هکتار توليد کرد. ضمن اينکه بيشترين عملکرد عصاره ساقه، عملکرد قند قابل تخمير و عملکرد اتانول گياهي به ترتيب با ميانگين هاي 49.99 و 4.59 و 2.61 کيلوليتر در هکتار نيز مربوط به هيبريد CSH 22 SS بود. برتري پارامترهاي رشد نظير ارتفاع گياه و شاخص سطح برگ در هيبريد CSH 22 SS نسبت به ساير ژنوتيپ هاي مورد بررسي در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. اثر متقابل نيتروژن × ژنوتيپ براي تمام صفات مورد بررسي، بجز در صد بريکس، معني دار بود. هيبريد CSH 22 SS به طور معني داري نسبت به مصرف نيتروژن تا سطح 150 کيلوگرم در هکتار واکنش مثبت نشان داد، در حالي که در مورد واريته هاي RSSV9 و SSV84 اين اثرپذيري مثبت تنها تا سطح 100 کيلوگرم نيتروژن در هکتار معني دار بود. با توجه به نتايج حاصل از اين بررسي، مصرف 150 کيلوگرم نيتروژن در هکتار و استفاده از هيبريد CSH 22 SS به منظور بهبود رشد و افزايش عملکرد اتانول گياهي، دانه و علوفه سورگوم شيرين برترين تيمار بود و براي منطقه موردنظر توصيه شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میری، خ. (1392). اثر سطوح مختلف نیتروژن بر روی رشد, عملکرد و تولید اتانول گیاهی ژنوتیپ های سورگوم شیرین [Sorghum bicolor (L.). Moench]. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), 29-2(4), 539-551. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246859Vancouver : کپی

میری خالد. اثر سطوح مختلف نیتروژن بر روی رشد, عملکرد و تولید اتانول گیاهی ژنوتیپ های سورگوم شیرین [Sorghum bicolor (L.). Moench]. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر). 1392 [cited 2022May24];29-2(4):539-551. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246859IEEE : کپی

میری، خ.، 1392. اثر سطوح مختلف نیتروژن بر روی رشد, عملکرد و تولید اتانول گیاهی ژنوتیپ های سورگوم شیرین [Sorghum bicolor (L.). Moench]. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), [online] 29-2(4), pp.539-551. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246859. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی