برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  21 , شماره  3 ; از صفحه 155 تا صفحه 161 .
 
عنوان مقاله: 

اثر ضدباکتريايي اسانس روغني آويشن شيرازي بر هشت گونه پاتوژن گوارشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 

اهداف: با شيوع مقاومت هاي آنتي بيوتيکي در سال هاي اخير تمايل به استفاده از طب گياهي توسعه يافته و مواد ضدباکتريايي مشتق از گياهان کاربردهاي زيادي در کنترل ميکروارگانيزم ها پيدا کرده است. آويشن يکي از گياهان دارويي است که در سال هاي اخير اثرات فارماکولوژيک و آنتي بيوتيکي آن مورد بررسي و بحث است. هدف از تحقيق حاضر، بررسي اثرات ضدباکتريايي اسانس آويشن شيرازي بر 8 گونه باکتري پاتوژن گوارشي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، اسانس آويشن شيرازي به روش تقطير با بخار آب توسط دستگاه کلونجر استخراج شد. سپس با استفاده از روش ميکرودايلوشن براث، حداقل غلظت مهارکنندگي و حداقل غلظت کشندگي اسانس آويشن شيرازي عليه 8 گونه استاندارد باکتريايي پاتوژن تعيين شد. هر آزمايش سه بار تکرار شد. نتايج با استفاده از نرم افزار
SPSS 16 و آزمون هاي تحليل واريانس يک طرفه و توکي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين
MIC اسانس آويشن شيرازي در بين باکتري هاي مورد آزمايش، تفاوت معني داري داشت (p<0.001به طوري که بيشترين حساسيت نسبت به اين اسانس در باسيلوس سرئوس و کمترين حساسيت در سودوموناس آئروژينوزا وجود داشت. MBC اسانس آويشن شيرازي در ميان باکتري هاي مورد مطالعه تفاوت معني داري نداشت (p=0.073).
نتيجه گيري: اسانس آويشن شيرازي اثرات ضدباکتريايي قابل توجهي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 240
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی